Forbedret resultat og styrket ordrebok i NCC

Lese original

NCC i Norge omsatte i første kvartal for MNOK 1 637 (1 640), og forbedret resultatet i forhold til samme periode i fjor, MNOK -69 (-75). Ordreinngangen går noe ned, samtidig som ordrereserven styrker seg med MNOK 764.

Ordrereserven per 31. mars var MNOK 8 590 (7 826) og ordreinngangen i første kvartal var MNOK 1 904 (2 164).

- Første kvartal preges alltid av lav sesongmessig aktivitet i asfaltvirksomheten, som gir effekt på det samlede resultatet. For NCCs samlede virksomhet i Norge er produksjon og ordreinngang på nivå med fjoråret, samtidig som vi har en solid ordrereserve, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Positiv utvikling fortsetter
NCCs entreprenørvirksomhet, NCC Construction Norway, forsetter den positive resultatutvikling også i første kvartal 2015 og leverer resultatmessig det beste førstekvartalet siden 2010, med et driftsresultat på MNOK 27 (4). Ordreinngangen er svakere enn i 2014, men det er som ventet etter at selskapet i siste kvartal i fjor signerte to store infrastrukturkontraker. I dette kvartalet er det inngått tre større kontrakter i Divisjon Bygg. Ordreinngang ble MNOK 929 (1 669).

Øvrige nøkkeltall er på nivå med fjoråret, omsetningen endte på MNOK 1 445 (1 413) og ordrereserven per 31. mars var MNOK 6 394 (6 276).

Blant de større kontraktene første kvartal er Abels Hus i Trondheim for KLP Eiendom og et boligprosjekt i Drammen for Losjeplassen Utvikling as. I april ble det også signert kontrakt med Undervisningsbygg KF om bygging av Brynsengfaret skole i Oslo.

Tre nye driftskontrakter
NCC Roads i Norge har tegnet tre nye driftskontrakter i første kvartal, i henholdsvis Arendal, Solør og Rjukan. Årets vintersesong innen veiservice er gjennomført som forventet.

Asfaltvirksomheten har som normalt hatt lav aktivitet i første kvartal, og ordreinngangen etter Statens vegvesens anbudsrunder er noe lavere enn forventet. Salget av steinmaterialer er høyere enn i fjor.

Lysaker Polaris solgt
NCC Property Development i Norge meldte i første kvartal om salg av kontorbygget Lysaker Polaris til Storebrand Eiendomsfond Norge KS. Transaksjonen er basert på en eiendomsverdi på MNOK 785 og har resultateffekt i 3. kvartal i år.

Samordning av boligutviklingen
I NCCs arbeid med å bygge og utvikle en sterkere markedsposisjon for boligutviklingsvirksomheten ble NCC Bolig i Norge og Danmark samordnet i én organisasjon i første kvartal 2015. Torben Modvig, sjef for NCC Bolig i Danmark, fikk ansvaret for NCC Bolig i Norge og Danmark.

I første kvartal har NCC Bolig både solgt og overlevert flere boliger enn i samme periode i fjor. 18. mars fikk NCC Bolig Prognosesentrets årlige pris for kundetilfredshet, for prosjektet Hukenbekken i Asker.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner   kroner Jan.-mars   2015 Jan.-mars   2014 Helår   2014
Ordreinngang 1   904 2   164 8   990
Ordrereserve 8   590 7   826 8   432
Omsetning 1   637 1   640 8   255
Driftsresultat   (EBIT) -   69 -   75 161
Driftsmargin   (EBIT %) -   4,2 % -   4,6 % 2,0   %
Antall   ansatte 2   331 2   276 2   348

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner   kroner Jan.-mars   2015 Jan.-mars   2014 Helår   2014
Ordreinngang 929 1   669 7   028
Ordrereserve 6   394 6   276 6   910
Omsetning 1   445 1   413 6   183
Driftsresultat   (EBIT) 27 4 134
Driftsmargin   (EBIT %) 1,8   % 0,3   % 2,2   %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner   kroner Jan.-mars   2015 Jan.-mars   2014 Helår   2014
Ordreinngang 12.446 12   470 56   371
Omsetning 10.435 9   271 52   226
Driftsresultat   (EBIT) -150 -153 2   392
Driftsmargin   (EBIT %) -1,4% -1,7   % 4,6   %

NCC og arbeidsmiljø
NCC Constructions H-verdi i perioden 1. april 2014 til 31. mars 2015, inkludert underentreprenører, var 2,8 og sykefraværet var 4,3. Tilsvarende tall per 31. mars 2014 var henholdsvis 4,1 og 4,7.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 55 Mrd NOK i 2020 og nærmere 14 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia