Forsvarsbygg og NCC signerer millionkontrakt for Elverum tekniske verksted

Forsvarsbygg Utbyggingsprosjektet Østerdalen og NCC, Distriktskontor Hamar, signerte 17. september en kontrakt om renovering og ombygging av Elverum tekniske verksted i Østerdal garnison. Kontrakten har en verdi på omlag 69 MNOK.

”Ombyggingen av Elverum tekniske verksted (ELTV) er en viktig del av den totale modernisering av Terningmoen leir, og det er derfor gledelig at vi idag kan signere kontrakten med NCC”, uttaler prosjektdirektør Dag Westby i Utbyggingsprosjektet Østerdalen. ”Kontrakten passer veldig bra inn i forhold til den øvrige aktiviteten ved NCC’s distriktskontor i Hamar”, sier distriktssjef i NCC, Henning Sørlie. Klar for drift i 2003 Det omfattende byggeprosjektet skal etter planen iverksettes umiddelbart, og vil foregå samtidig med at dagens anlegg er i drift. Verkstedfunksjoner og administrasjon har nemlig allerede etablert seg i provisoriske lokaler for å tilrettelegge for så rask byggestart som mulig. ”Nye ELTV” vil være klar for full drift 1. november 2003. Arealet som skal renoveres, er på ca. 9.000 m2, og prosjektet vil sysselsette i gjennomsnitt 50 personer i byggeperioden. ”Nye” Terningmoen viktig del av omstillingen av Forsvaret Moderniseringen av Terningmoen leir (deriblant ELTV) er en viktig del av den omstilling av Forsvaret Stortinget har vedtatt. Gjennom å kraftsamle virksomheten på få steder skal Forsvaret effektiviseres. Opprettelsen av Østerdal garnison (ØG) bestående av Terningmoen og Rena leire med tilhørende øvingsområder, samt Regionfelt Østlandet er en viktig del av denne prosessen. Distriktssjef Henning Sørlie ser på kontrakten som en viktig start på den store byggeaktiviteten Forsvarsbygg står foran i Elverum-/Rena-området. Kontrakten er fremforhandlet som en totalentreprisekontrakt med incitament og er basert på en stor grad av samspill mellom Forsvarsbygg og NCC gjennom hele byggefasen. For ytterligere informasjon: Forsvarsbygg: Prosjektdirektør Dag Westby, telefon 91 61 63 79 Prosjektleder Terningmoen; Odd Magnus Lillevold, telefon 95 03 10 92 Informasjonsleder Heidi Sørskog, telefon 91 86 31 77 NCC: Distriktssjef Henning Sørlie, telefon 90 09 44 10 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker