Høy aktivitet i NCC, men prosjektnedskrivinger tynger resultatet

Report this content
Lese original

NCCs fire forretningsområder hadde høy omsetning i andre kvartal. NCC Construction, som står for omtrent tre fjerdedeler av omsetningen, trekker ned det samlede resultatet. Årsaken er nedskrivinger på MNOK 132 på et antall byggprosjekter i Oslo-området.

NCC i Norge leverte i årets andre kvartal en omsetning på MNOK 2 209 og et driftsresultat på MNOK -50. Tilsvarende tall for andre kvartal 2012 var MNOK 1 769 og MNOK 59. Ordreinngangen og ordrereserven var MNOK 2 752 (3 294) og MNOK 8 165 (7 453).

Utviklingen er positiv innen anlegg, veiservice og –vedlikehold, utleie av kontorlokaler og boligutvikling.

Prosjektnedskrivninger tynger resultatet i NCC Construction

Omsetningen i andre kvartal 2013 var MNOK 1 579 (1 084). Driftsresultatet endte på MNOK -101, (14).

Ordrereserven per 30. juni 2013 var MNOK 6.492 (5 754). Ordreinngangen i andre kvartal 2013 var MNOK 1 784, mot MNOK 2 691 i samme periode i 2012. I andre kvartal inngikk NCCs distriktskontor i Nord-Norge flere større kontrakter innen både bygg og anlegg. Blant annet Dolmsundsbrua, Hålogalandsbrua og Finnsnes ungdomsskole.

- Jeg er ikke fornøyd med utviklingen innen bygg i Oslo-området. Derfor er det iverksatt flere konkrete tiltak, blant annet er ny regiondirektør i Oslo Bygg ansatt og vi samler den øvrige ledelsen for byggregionene våre i Oslo. Omsetningen og ordreinngangen i NCC Construction er høy, men nedskrivinger på et antall prosjekter trekker resultatet ned, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Samtlige av nedskrivningene er på byggprosjekter i Oslo området. Den største av dem er på et prosjekt som ble overtatt i forbindelse med kjøp av et selskap i 2012. Dette prosjektet ble også nedskrevet med MNOK 43 i første kvartal.

Fra og med 16. august gjøres det også endringer i ledergruppen i NCC Construction Norge.

Lang vinter påvirket asfaltvirksomheten

NCC Roads’ ble påvirket av den lange vinteren, som ga sen oppstart på årets asfaltsesong, men produksjonen og legging av asfalt har hatt et høyt volum i mai og juni. Pukk og grus-virksomheten har vært stabil og som forventet gjennom kvartalet.

Veiservice har god utvikling og har i perioden jobbet med oppstart av tre nye driftskontrakter for Statens vegvesen.

Lysaker Polaris igangsettes

NCC Property Development har inngått flere leieavtaler i andre kvartal, både i Stavanger og Oslo. En av avtalene var med Technip Norge om utvikling av nytt hovedkontor på Lysaker Polaris. Technip Norge har videre opsjon på hele byggetrinn 1. Byggetrinn 2 er planlagt igangsatt i 2015.

Overlevert siste byggetrinn på Lilleborg

NCC Bolig overleverte i kvartal to 55 leiligheter i siste byggetrinn på Lilleborg i Oslo. Videre ble det solgt 16 (28) boliger i andre kvartal, startet bygging av 21 (56) og overlevert til sammen 62 (58). I andre kvartal meldte NCC Bolig om kjøpet av utviklingsprosjektet LonaParken utenfor Bergen, som er regulert for 600 boliger.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner April-juni 13 April-juni 12 Jan-juni 13 Jan-juni 12 Helår 2012
Ordreinngang 2 752 3 294 4 942 5 586 8 951
Ordrereserve 8 165 7 453 8 165 7 453 7 195
Omsetning 2 209 1 769 4 058 2 980 7 376
Driftsresultat (EBIT) -50 59 -65 -21 126
Driftsmargin
  (EBIT %)
-2,3 3,3 -1,6 -0,7 1,7
Antall ansatte* 2 304 1 811 2 304 1 811 2 090

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner April-juni 13 April-juni 12 Jan-juni 13 Jan-juni 12 Helår 2012
Ordreinngang 1 784 2 691 3 324 4 358 6 943
Ordrereserve 6 492 5 754 6 492 5 754 6 225
Omsetning 1 579 1 084 3 071 2 073 5 212
Driftsresultat (EBIT) -101 14 -89 2 69
Driftsmargin
  (EBIT %)
-6,4 1,3 -2,9 0,1 1,3

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner April-juni 13 April-juni 12 Jan-juni 13 Jan-juni 12 Helår 2012
Ordreinngang 15 754 13 128 25 981 23 177 47   643
Omsetning 11 931 11 666 20 821 20 803 49   138
Driftsresultat (EBIT) 454 441 264 318 2 178
Driftsmargin
  (EBIT %)
3,9 3,7 1,3 1,5 4,4

NCC og arbeidsmiljø

NCC Constructions H-verdi, inklusive underentreprenører, siste tolv måneder var 4,6 og sykefraværet var 4,75 prosent. Tallene for tilsvarende periode i fjor var henholdsvis 5,3 og 4,8.

NCC jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten på bygg- og anleggsplasser, og gjennomfører hvert år en rekke målrettede aktiviteter. Første uken i september vil NCC Construction gjennomføre en HMS-uke, for tredje år på rad. 4. september gjennomfører hele NCC konsernet «Awareness Day», hvor alt arbeid på samtlige av NCCs bygg- og anleggsplasser stopper opp i 30 minutter for å reflektere over risikoområder og sikkerhet. Gjennom HMS-uken vil NCC Construction gjennomføre kurs, øvelser og samtaler hvor sikkerhet på arbeidsplassen settes i fokus.

For ytterligere informasjon:
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, tlf. +47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Abonner