Høy aktivitet i NCC i Norge

Lese original

Etter årets tre første kvartal kan NCCs norske virksomhet rapportere om høy aktivitet.

NCC Constructions omsetning i årets ni første måneder var MNOK 2.892, en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet er imidlertid negativt, med MNOK -15.

Omsetningen og driftsresultatet i tilsvarende periode i 2010 var henholdsvis MNOK 2.477 og MNOK 94. Ordreinngangen fra januar til og med september i år var MNOK 3.107. Sammenlignet med fjoråret har ordreinngangen økt med MNOK 447, tilsvarende 17 prosent.

-Det er høy aktivitet i markedet og vi er fornøyd med økning i både omsetning og ordreinngang. Samtidig er jeg misfornøyd med at resultatet er negativt. Det er i hovedsak et hotellprosjekt og en garantisak i et eldre prosjekt som gjør at årets resultat er negativt hittil i år. Vi ser positivt på markedsutviklingen, og opprettholder våre ambisiøse vekstplaner, sier Peter Gjørup, administrerende direktør i NCC Construction.

NCC Roads hadde høy aktivitet i første kvartal innen vinterdrift på de ni driftskontraktene selskapet har med Statens vegvesen. Andre og tredje kvartal har vært preget av høy aktivitet i selskapets asfaltvirksomhet og pukk og grus. I tillegg har det vært en solid oppdragsmengde på profilbetong i løpet av årets ni første måneder. Fra 1. september fikk Veiservice sin 10. driftskontrakt med Statens vegvesen.

-Vi er meget godt fornøyd med det høye aktivitetsnivået innen både asfalt, pukk og grus og veiservice, sier administrerende direktør Michael Malm i NCC Roads.

NCC Property Development har i årets tre første kvartal hatt fokus på kjøp av nye utviklingseiendommer og har konkret jobbet med oppstart av flere kontorprosjekter i Oslo og Stavanger.

-Vi merker at utviklingen av næringsbygg har hatt en positiv utvikling etter finanskrisen, samtidig som den pågående finansielle uroen bidrar til at leietakere og investorer er mer forsiktig og avventende enn vanlig. Det har redusert tempoet i utleie- og transaksjonsmarkedet. Vi tror denne trenden vil snu når det foreligger en løsning i eurosonen, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i NCC Property Development.

NCC Bolig solgte i årets tre første kvartal 87 boliger og startet bygging av i alt 97 boliger. NCC Bolig opplever et godt marked for nybygg og har flere spennende prosjekter under utvikling. Men, med bakgrunn i blant annet den finansielle uroen og mulig økt egenkapitalkrav kan prisutviklingen bli noe lavere fremover.

-Vi er positiv til utviklingen fremover. Det er fortsatt underskudd på igangsettelse av nye boligprosjekter, spesielt i sentrumsnære områder, og det er gode utsikter til lav rente lenge i Norge, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner Jan. – sep. 2011 Jan. – sep. 2010 Helår 2010
Ordreinngang 3.107 2.660 3.664
Omsetning 2.892 2.477 3.640
Driftsresultat (EBIT) -15 94 123
Driftsmargin
(EBIT %)
-0,5 % 3,8 % 3,4 %

Det opplyses ikke om regnskapstall for NCC Roads, NCC Property Development og NCC Bolig på landsnivå. Disse inngår i resultatet for de enkelte enheter på konsernnivå.

NCC konsernet, med aktiviteter i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg, omsatte for MNOK 29.826 i årets ni første måneder.

Nøkkeltall for NCC AB:

Millioner kroner Jan. – sep. 2011 Jan. – sep. 2010 Helår 2010
Ordreinngang 37.209 33.750 46.070
Omsetning 29.826 28.201 41.440
Driftsresultat (EBIT) 759 1.163 1.890
Driftsmargin
(EBIT %)
2,5 % 4,1 % 4,6 %

Tall i MNOK

NCC o
g arbeidsmiljø

Helse, miljø og sikkerhet står alltid først på dagsorden i NCC. Derfor arrangerte NCC i Norge en HMS-uke fra 12. til 16. september. I løpet av uken ble det arrangert flere samlinger, kurs og øvelser, blant annet i samarbeid med lokalt brann- og redningsvesen. I tillegg arrangerte hele NCC konsernet en Awareness Day 14. september, hvor arbeidet ble stoppet én time på alle byggeplasser og kontorer i hele konsernet.

NCC Constructions H-verdi siste 12 måneder var 7,5 og sykefraværet var 4,94 prosent.

-Denne uken ble brukt til å reflektere over og drøfte hvordan arbeidsulykker skal unngås. Skadefraværet er fortsatt for høyt, og vi har en målsetning om H-verdi under 4. Derfor var det bra med engasjerende diskusjoner som ga flere gode forslag til hvordan vi samlet kan få ned antall ulykker, sier Gjørup.

For ytterligere informasjon:
Administrerende direktør Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. +47 452 94 411.
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner