Høy aktivitet under HMS Uka i NCC

Report this content
Lese original

Det har vært høyt engasjement når NCC denne uken har gjennomført HMS Uka. Bevisstgjøring, refleksjon og trening rundt sikkerhet og beredskap i prosjektene og godt arbeidsmiljø har stått i fokus. 

Gjennom uka har alle 15 000 ansatte i konsernet i Norden deltatt på flere HMS-arrangementer. I Norge er tilbakemeldingene gode og HMS-sjef Morten Larsen i NCC Infrastructure er godt fornøyd med uken. 

– Vi har gjennomført en rekke aktiviteter rundt om i landet. Vernerunder, diskusjoner og ikke minst webinarer. Digitale plattformer og nytenkning har være avgjørende for å gjennomføre HMS Uka i år, sier Larsen. 

Gjennom Teams-møter og andre digitale løsninger har NCC gjennomført en rekke foredrag, diskusjoner og kurs. 

Ett av Webinarene som hadde høy deltakelse handlet om hvordan man kan ta vare på kroppen og forebygge muskel- og skjelettplager når man jobber fra hjemmekontor. 

– Koronasituasjonen har gjort at vi har tatt store digitale steg. Dette vil vi nå ta lærdom av, sier HMS-sjefen. 

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten Stamina er det gjennomført flere vernerunder i prosjektene hvor særlig smittevern har stått i fokus. Tilbakemeldingene fra ansatte og deltakere er gode. NCC har etablert gode rutiner som bidrar til å hindre smittespredning i prosjektene. 

En annen og ny aktivitet har vært «rebusløp», som blant annet ble gjennomført i Trondheim. På prosjektet Sikkerhetsbygget deltok ca 70 personer, både egne ansatte og underentreprenører, i grupper på 5-7 personer. På ulike poster ble det gitt informasjon og opplærling – og det hele ble avsluttet med en quiz.  

– Målet med vår årlige HMS-uke er å øke bevisstheten til sikkerhet og arbeidsmiljø. Det har vært interessante og lærerike arrangementer for de ansatte, som bidrar til økt motivasjon og bevissthet til egen og andres arbeidsmiljø, avslutter HMS-sjef Morten Larsen. 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:  

Morten Larsen, HMS-sjef NCC Infrastructure Norge, 
t: +47 915 78 062 e: 
morten.larsen@ncc.no 

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge,
t: +47 951 30 693 e: tor.heimdahl@ncc.no


Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia