Høy ordreinngang for NCC

Lese original

NCC la i årets første kvartal et solid grunnlag for fortsatt vekst i Norge. Ordreinngangen innen både anlegg og asfalt er høy, og NCC ruster seg med det for videre vekst i Norge. Omsetningen er noe høyere enn i fjor og resultatet er negativt på grunn av sesongeffekter i asfaltvirksomheten og nedskrivinger i prosjekter.  

NCC i Norge leverte i årets første kvartal en omsetning på MNOK 1 211 og et driftsresultat på MNOK -79. Tilsvarende tall for første kvartal 2011 var MNOK 1 143 og MNOK -72. Ordreinngangen og ordrereserven var MNOK 2 292 og MNOK 5 899, en økning på henholdsvis MNOK 1 035 og MNOK 1 023.

-Det er en rekke positive hendelser i første kvartal som synliggjør NCCs konkurransekraft på flere områder. Satsingen på store nasjonale og regionale infrastrukturprosjekter passer godt med NCCs kompetanse, og er et område hvor vi vokser. Vi er fornøyd med den andelen av oppdragene vi har fått, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction i Norge.

NCC Constructions omsetning i første kvartal 2012 var MNOK 989. Det er en oppgang fra MNOK 907 i første kvartal 2011. Driftsresultatet endte på MNOK -10. Driftsresultatet er negativt på grunn av prosjektnedskrivninger, samt noen forsinkede byggeprosjekt.

-Isolert sett er jeg meget tilfreds med ordreinngangen i første kvartal, som er blant NCC Constructions beste kvartal noensinne. Vi fortsetter veksten fra 2011. Derimot er jeg ikke fornøyd med omsetningen, som er for lav, og jeg er heller ikke fornøyd med negativt resultat, sier Gjørup.

Ordreinngangen i første kvartal 2012 var MNOK 1 667, mot MNOK 690 i samme periode 2011. Omsetningen og driftsresultatet i første kvartal 2011 var henholdsvis MNOK 907 og MNOK 2.

NCC Roads har oppnådd gode resultater i årets anbudsåpninger av Vegvesenets asfaltkontrakter. Spesielt i regionene Sør og Øst har asfaltvirksomheten vunnet en god ordreportefølje.

-En mild og stabil vinter bidrar positivt for vår virksomhet, og vi har hatt god drift i Veiservice og Pukk og grus, sier administrerende direktør Michael Malm i NCC Roads.

NCC Property Development har hatt byggestart på to prosjekter, Stavanger Business Park og Østensjøveien 27 i Oslo. Gjennom kvartalet har mye av fokuset vært på arbeid med uleie av disse prosjektene, samt Lysaker Polaris-prosjektet. NCC Property Development registrerer en svak økning i leiepriser og forsiktig synkende ledighet.

-Det er tydelig økt fokus hos potensielle leietakere at de ønsker gode miljøløsninger i sine nye lokaler. Vi har allerede fått god erfaring med å benytte miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM NOR for å synliggjøre og dokumenter miljøgevinster. Samtlige av våre prosjekter har høy miljøstandard, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i NCC Property Development.

NCC Bolig solgte 30 boliger i første kvartal. Det er god aktivitet og prisstigning i boligmarkedet, selv om prisstigningen er på et noe lavere nivå. NCC Bolig planlegger igangsettelse på flere prosjekter i 2012.

-Vi er positiv til utviklingen fremover. Det er fortsatt underskudd på igangsettelse av nye boligprosjekter, spesielt i sentrumsnære områder, og det er lave boliglånsrenter i Norge, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner Jan.-mars 2012 Jan.-mars 2011 Helår 2011
Ordreinngang 2 292 1 257 6 281
Ordrereserve 5 889 4 876 4 948
Omsetning 1 211 1 143 6 083
Driftsresultat (EBIT) -79 -72 72
Driftsmargin
(EBIT %)
-6,5% -6,3% 1,2 %
Antall ansatte* 1 746 1 503 1777

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner Jan.-mars 2012 Jan.-mars 2011 Helår 2011
Ordreinngang 1 667 690 4 317
Ordrereserve 4 147 3 137 3 426
Omsetning 989 907 4 219
Driftsresultat (EBIT) -10 2 5
Driftsmargin
(EBIT %)
-1,0% 0,2% 0,1 %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Jan.-mars 2012 Jan.-mars 2011 Helår 2011
Ordreinngang 10 049 10 948 49 956
Omsetning 9 137 7 535 45 353
Driftsresultat (EBIT) -111 -248 1 741
Driftsmargin
(EBIT %)
-1,2% -3,3% 3,8 %

NCC og arbeidsmiljø

Helse, miljø og sikkerhet står alltid først på dagsorden i NCC. Gjennom 2011 har selskapet arrangert flere program for å sette fokus på HMS. Blant annet arrangerte NCC i Norge en HMS-uke, med samlinger, kurs og øvelser, og i hele konsernet er det i tillegg arrangert Awareness Day og Reflection Week. Dette er tiltak som vil bli fulgt opp i 2012.

NCC Constructions H-verdi, inklusive underentreprenører, siste 12 måneder var 6,6 og sykefraværet var 5,04 prosent. Tallene for tilsvarende periode i fjor var henholdsvis 8,7 og 4,27.

-Vi har ambisiøse HMS mål, og det langsiktige målet er en H-verdi på 4 på årsbasis, sier Gjørup.

For ytterligere informasjon:

Administrerende direktør Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. +47 452 94 411
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia