I døgnberedskap på norske vinterveier

Report this content
Lese original

Med ny vintersesong for døra er NCC Road Services driftsmannskap i beredskap døgnet rundt for å trygge trafikksikkerheten på norske riks- og fylkesveier.

Høysesongen for brøyting, snørydding, strøing, salting, ishøvling og annet vintervedlikehold av veinettet er i anmarsj. Som en av landets sentrale drift- og vedlikeholdsleverandører er NCC Road Services ute døgnet rundt, året rundt og sikrer framkommelighet på riks- og fylkesveinettet.

- Det er beredskap 24/7 på vinteren, både for vårt personell og våre underentreprenører. Hovedregelen er at vi skal ut å brøyte når det begynner å snø og strø når det er forventet lav friksjon på veiene, eller det har blitt lav friksjon, forteller Kjell Arne Skaret som er områdesjef avdeling Øst/Midt/Nord i NCC Road Services.

For mannskaper i døgnberedskap gjelder det å blant annet å kontinuerlig følge med både på værmelding og på meteogrammer fra Meteorologisk Institutt som viser forventet nedbørsintensitet. Dessuten er temperaturen på bakken sentral for å avgjøre de riktige veitiltakene. Om det forventes frost på bakken, kan preventiv salting av veibanen en til to ganger i døgnet være et godt tiltak for å sikre gode føreforhold.

Utfordrende værtyper
For NCC-mannskapene er de fleste klargjøringer utført allerede lenge før kulda setter inn.

– Vi forbereder vintersesongen fra sommeren av, blant annet med service på utstyr og maskiner. På høsten fyller vi opp strøsandlagre, setter ut brøytestikker, sjekker roder og sjekker at alt utstyr og materiell virker som det skal, forteller prosjektleder Terje Bache for driftskontrakt Ringerike i Road Services.

På to av 12 kontrakter for veivedlikehold som er fornyet i år - Driftskontrakt Numedal og Driftskontrakt Ringerike - får også maskin- og utstyrsparken et løft. Dette innebærer blant annet nye Volvo FH540 brøyte/saltbiler som har fleksible bruksområder - både sommer og vinter. 

Norsk vinter kan som kjent være både lunefull og tidvis tøff, og alle værtyper har sine utfordringer.

– En krevende vintersesong er når det er mange forskjellige værtyper hele tiden; kulde, snø, mildvær, regn, kulde igjen osv. Når det regner på frossen bakke blir det gjerne momentant glatt og svært utfordrende å skape gode kjøreforhold. Store snøfall betyr mer bortkjøring av snø. Lite snø kan bety barfrost og isete veier. Alle værtyper har sine utfordringer, sier Skaret.

Ulike driftsklasser
Norske veimyndigheter har delt riks-og fylkesveiene inn i ulike driftsklasser, bestemt blant annet etter trafikktetthet og viktighet. Ved kraftige snøfall eller veiene fryser til på ett øyeblikk, så avgjør veiens driftsklasse hvor raskt tiltak skal iverksettes.

- Vi jobber for å levere optimalt resultat, definert i kontraktene vi har med Statens vegvesen. Selv om enkelte kan synes at «deres» veistrekning er viktigst, så kan noen veier være glattere enn andre, og for enkelte veier kan det ta lenger tid å brøyte eller strø gjennom enn andre, sier Skaret.

Han oppfordrer bilister å kjøre forsiktig på vinterføret og ta hensyn til personell som jobber - på og langs veien - for å holde den sikker.

- Sørg for å ha gode dekk, og for busser og lastebiler er det kjetting som gjelder. Kjør pent og vis hensyn både til andre medtrafikanter men også til brøyteutstyret som kommer.


Slik driftes vinterveiene

Riks- og fylkesveiene er delt inn i fire ulike driftsklasser etter trafikk og viktighet, som bestemmer hvor raskt veiene skal brøytes, snøryddes, strøs, saltes osv.

  • Driftsklasse A: Europaveier som E6, E18, R16 osv.
  • Driftsklasse B: Større riks- og fylkesveier
  • Driftsklasse C, D og E: Mindre fylkesveier avhengig av trafikktetthet


Road Services Norge

  •  Utfører løpende drift og service på 12 driftskontrakter i Norge, på oppdrag fra Statens vegvesen.
  •  Veinettet driftes og vedlikeholdes døgnet rundt – året rundt.
  •  Drift og vedlikehold av rundt 6000 km norske veier – en veistrekning tilsvarende Oslo – Madrid tur/retur.


Oppdaterte vei- og føremeldinger fås på Vegmeldingssentralen tlf 175.For ytterlige informasjon, kontakt:

Anders B. Høvik, direktør Road Service Norge, NCC Infrastructure

t: +47 932 15 945 e: Anders.B.Hovik@ncc.no

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCC Norge

t: + 47 952 90 219 e: Robin.Stenersen@ncc.no

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 55 milliarder og over 17.800 ansatte i 2017. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på NCC sin bransjeblogg for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia