La ned grunnsteinen til ny Tjøme-barnehage

Lese original

Barnehagebarn og ordfører Bente K. Bjerke la onsdag ned grunnsteinen til nye Lindhøy barnehage som skal stå ferdig ved nyttår 2018.

Barnehagen med seks avdelinger og plass til 106 barn blir en sentral del av Lindhøy oppvekstsenter i Tjøme-området.

- At vi får en stor kommunal barnehage i et flott og stort bygg er svært bra for Tjøme som oppvekstkommune, så dette er en stor dag, sier ordfører Bjerke, som ble godt assistert fra tre av barna under selve nedsettingen av grunnsteinen.

Med flott sang fra barnehagebarna ble det en ekstra flott ramme rundt arrangementet, der også inviterte gjester fra Tjøme kommunestyre og utvalg, barnehage-representanter samt fra In Cube Arkitektur & design, AF Gruppen og NCC var tilstede.
Grunnarbeidene på Lindhøy har pågått siden februar og oppstart skjer i disse dager. Med grunnsteinen på plass kan selve byggingen starte, og barn og ansatte skal etter planen ta i bruk barnehagen i januar 2018.

- Vi reiser bygget med prefabrikkerte tre elementer der både tak, gulv og vegger kommer ferdig produserte og isolerte til byggplassen. Bruk av prefabrikkerte elementer sikrer både selve byggkvaliteten og en effektiv fremdrift, sier prosjektleder Trond Furuheim i NCC Building.

Lindhøy barnehage bygges på en vel ni mål stor tomt, og selve bygget vil ha en størrelse på BRA 1320 m2, BTA 1574 m2. Oppvarmingen av bygget er vannbåren varme i gulv samt fjernvarme. Det blir også montert solcellepaneler på tak som vil gi ekstra strøm til drift av bygget. Med barnehagen på plass kompletteres byggingen og utviklingen av Lindhøy oppvekstsenter, som også består av skole og idrettsanlegg i området.

I den nedlagte grunnsteinen ligger blant annet barnas tegninger av den nye barnehagen, dessuten selve byggetegningene fra InCube Arkitektur & design som har gjort arkitekturprosjekteringen.

- For meg og oss som har tegnet barnehagen - er det viktig at dette blir et sted barn og ansatte kan utfolde seg i lek, læring og arbeid. Sentralt i bygget er et stort felles aktivitetsrom og personalavdeling. Bygget har jordvarme og solceller, der det å produsere energi og miljøvennlighet blir en naturlig del av barnas hverdag, sier sivilarkitekt Bjørner Bolle ved InCube AS.

I tillegg til ny barnehage blir det i anleggsperioden også bygget nye energisentral, ny infrastruktur og parkeringsplass, der entreprisen håndteres av AF Gruppen.

Følg NCCs bygging av Lindhøy barnehage på Instagram #lindhøybarnehage


MEDIEKONTAKT:
 

Trond Furuheim, prosjektleder i NCC  
e:
trond.furhuheim@ncc.no, t: +47 454 81 237  

Gunnar Håkonsen, anleggsleder i NCC
e:
gunnar.hakonsen@ncc.no, t: +47 905 78 887

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCC
e:
robin.stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 21


Prosjektbeskrivelse
Lindhøy barnehage

Prosjekt: Barnehage

Byggetid: Februar 2017-Desember 2017

Kunde: Tjøme kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsverdi: 40,457 millioner kroner

Arkitekt: In Cube Arkitektur & design

Antall avdelinger: 6

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 16.000 ansatte i 2015. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia