Næringsbygg med miljøprofil øker ordrereserven

Lese original

NCC har god ordreinngang og øker ordrereserven for tredje kvartal på rad, og veksten skjer bredt. Miljøkompetanse er blitt en selvfølgelig faktor for å være konkurransedyktig på næringsbygg, og NCC har fått spennende oppdrag med tydelig miljøprofil i Bærum og på Lillehammer.

NCC i Norge leverte i årets tredje kvartal en omsetning på MNOK 2.165 og et driftsresultat på MNOK 91. Tilsvarende tall for tredje kvartal 2011 var MNOK 1.558 og MNOK 39. Ordreinngangen og ordrereserven var MNOK 1.910 og MNOK 8.013, en økning på henholdsvis MNOK 634 og MNOK 2.881.

Utviklingen er positiv både innen bygg, anlegg, veiservice og -vedlikehold og boligsalg. I løpet av kvartalet har det ikke blitt signert leieavtaler på næringsbygg.

- Den økte ordrereserven viser at NCC er en attraktiv leverandør hos både private og offentlige kunder. Selskapet har stort fokus på god og effektiv produksjon for å være konkurransedyktige. I tillegg legger vi opp til fortsatt å være en aktiv aktør i den pågående konsolideringen av vår bransje, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction i Norge.

NCC Constructions omsetning i tredje kvartal 2012 var MNOK 1.314, en økning på 34 prosent fra tredje kvartal 2011. Driftsresultatet endte på MNOK 27, mot MNOK -24 i 2011. I siste kvartal har NCC Construction inngått avtale om å bygge blant annet Bekkestua Senter/Bekkestua Syd i Bærum og Rosenlund Bydelssenter på Lillehammer.

Ordreinngangen i tredje kvartal 2012 var MNOK 1.692, mot MNOK 911 i samme periode i 2011. Det er en økning på mer enn 85 prosent. Samtidig er ordrereserven mer enn doblet, fra MNOK 3.543 i tredje kvartal 2011 til MNOK 7.157 i 2012.

NCC Construction sluttførte avtalen om kjøp av OKK Entreprenør i august. Tall fra OKK Entreprenør er konsolidert fra og med tredje kvartal.

- Vi opplever stor tillit i markedet. Nå er det vår oppgave å produsere bra og innfri forventningene. Det er gledelig å se at vi bygger ordrereserve med en god kundemiks. Det er også et prioritert langsiktig mål. Vi er også godt i gang med integrasjonen av OKK Entreprenør, og har allerede operativ drift som ett NCC, sier Gjørup.

NCC Roads har i tredje kvartal hatt høy produksjon og bra aktivitetsnivå innen asfalt, veiservice og pukk og grus. I perioden er det etablert to nye asfaltfabrikker, i henholdsvis Larvik og på Ringerike.

- Asfaltmarkedet er preget av sterk konkurranse. For oss er det viktig å styrke vår posisjon i de geografiske markedene hvor NCC opererer, sier administrerende direktør Michael Malm i NCC Roads.

NCC Property Development følger planen i byggeprosessen av Østensjøveien 27 i Oslo og Stavanger Business Park. I Stavanger er det positiv dialog med aktuelle leietakere, men det er ikke inngått noen avtaler. I Oslo er 80 prosent av Østensjøveien utleid.

- Etterspørselen etter næringsbygg med miljøsertifisering, som garanterer gode arbeidsvilkår og liten miljøpåvirkning, øker og har blitt et minimumskrav fra leietakere. Det er også en utvikling hvor det skal være restaurantfasiliteter på kantinen – trimrom blir treningsstudio og sykkelparkeringen skal tilby mulighet for enklere vedlikehold, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i NCC Property Development.

NCC Bolig har hatt god utvikling på salg, og solgte 48 boliger i tredje kvartal. I perioden er det overlevert 97 boliger. 

- Markedet for nye boliger i storbyene preges av manglende tilgang på byggeklare tomter. Det presser prisen og gjør det krevende å bygge rimelige boliger til folk flest, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner Juli-sept. 2012 Juli-sept. 2011 Helår 2011
Ordreinngang 1.910 1.276 6.281
Ordrereserve 8.013 5.132 4.948
Omsetning 2.165 1.558 6.083
Driftsresultat (EBIT) 91 39 72
Driftsmargin
(EBIT %)
4,2 % 2,5 % 1,2 %
Antall ansatte* 2.236 1.732 1.777

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction Norge:

Millioner kroner Juli-sept. 2012 Juli-sept. 2011 Helår 2011
Ordreinngang 1.692 911 4.317
Ordrereserve 7.157 3.543 3.426
Omsetning 1.314 984 4.219
Driftsresultat (EBIT) 27 -24 5
Driftsmargin
(EBIT %)
2,1 % -2,6 % 0,1 %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Juli-sept. 2012 Juli-sept. 2011 Helår 2011
Ordreinngang 11.520 10.558 49.956
Omsetning 12.020 11.102 45.353
Driftsresultat (EBIT) 704 527 1.741
Driftsmargin
(EBIT %)
5,9 % 4,7 % 3,8 %

NCC og arbeidsmiljø

I tredje kvartal satt NCC ekstra fokus på HMS-arbeidet. Første uken i september ble HMS-uken arrangert for andre år på rad. NCC Construction gjennomført en rekke øvelser, kurs og samtaler omkring sikkerhet. Onsdag 5. september gjennomførte hele NCC konsernet en Awareness Day, også det for andre år på rad. Kl. 09.00 denne dagen ble alt arbeid på samtlige av NCC konsernets arbeidsplasser stanset, og de ansatte fikk i oppdrag å drøfte og diskutere hvordan arbeidsdagen kan gjøres sikrere.

- For å sikre en trygg arbeidsplass er riktig utstyr og riktig bruk av dette grunnleggende. Men like viktig er det at alle har kjennskap til og gode holdninger i forhold til de risikofaktorene vi daglig møter på våre bygg- og anleggsplasser, sier Gjørup.

NCC Constructions H-verdi, inklusive underentreprenører, siste tolv måneder var 4,6 og sykefraværet var 4,4 prosent. Tallene for tilsvarende periode i fjor var henholdsvis 10,4 og 4,9.

For ytterligere informasjon:
Administrerende direktør Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. +47 452 94 411
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia