NCC: - Du tør vel å si fra

Lese original

Kl. 09.00 i dag stanset NCC alt arbeid på sine byggeplasser i 30 minutter, og 18.000 ansatte drøftet hvordan hverdagen kan gjøres sikrere. NCC har gjennomført Awareness Day årlig siden 2011, og i den perioden er antall arbeidsrelaterte fraværsskader som medfører fravær fra ordinært arbeid redusert med 50 prosent i NCC-konsernet.

-Det er gjennomført en rekke initiativ for å øke sikkerheten i NCC basert på siste års drøftelser. Og resultatene har vært svært gode. Et tiltak er innføringen av konseptet «Time Out» - hvor vi oppfordrer alle som ser en ureglementert hendelse til å si fra, stanse arbeidet og å gjennomføre nødvendige tiltak, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Gjennomføringen av Awareness Day i NCC omfatter samtlige forretningsområder i alle land NCC arbeider, og samlinger avholdes kl. 09.00 lokal tid på byggeplasser, anleggsplasser, fabrikker og kontorer.

I år og neste år vil det være fokus på «Time Out». I år har samtlige ansatte fått tilsendt en pin og et klistremerke godkjent for bruk på hjelmen, som viser tegnet for «Time Out».

Kontaktpersoner
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction Norway, tlf. +47 992 16 785

Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction Norway, tlf. +47 901 19 363

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia