NCC: - Du tør vel å si fra

Lese original

Kl. 09.00 i dag stanset NCC alt arbeid på sine byggeplasser i 30 minutter, og 18.000 ansatte drøftet hvordan hverdagen kan gjøres sikrere. NCC har gjennomført Awareness Day årlig siden 2011, og i den perioden er antall arbeidsrelaterte fraværsskader som medfører fravær fra ordinært arbeid redusert med 50 prosent i NCC-konsernet.

-Det er gjennomført en rekke initiativ for å øke sikkerheten i NCC basert på siste års drøftelser. Og resultatene har vært svært gode. Et tiltak er innføringen av konseptet «Time Out» - hvor vi oppfordrer alle som ser en ureglementert hendelse til å si fra, stanse arbeidet og å gjennomføre nødvendige tiltak, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Gjennomføringen av Awareness Day i NCC omfatter samtlige forretningsområder i alle land NCC arbeider, og samlinger avholdes kl. 09.00 lokal tid på byggeplasser, anleggsplasser, fabrikker og kontorer.

I år og neste år vil det være fokus på «Time Out». I år har samtlige ansatte fått tilsendt en pin og et klistremerke godkjent for bruk på hjelmen, som viser tegnet for «Time Out».

Kontaktpersoner
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction Norway, tlf. +47 992 16 785

Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction Norway, tlf. +47 901 19 363

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia