NCC anerkjennes for dokumentert bærekraftarbeid

Report this content
Lese original

En studie utført av Mistra Centre for Sustainable Markets (MISUM) ved Handelshøyskolen i Stockholm, plasserer NCC blant Sveriges 10 beste børsnoterte selskaper når det gjelder dokumentering av sitt bærekraftarbeid.

Studien "Walking the talk?" har sett nærmere på de 72 største børsnoterte selskapene i Sverige og hvordan de kommuniserer og dokumenterer sitt bærekraftarbeid.

-Det er svært gledelig å se at vårt tydelig målrettede arbeid faktisk gir resultater. De siste årene har vi satt oss mål og fulgt dem opp. Vi har gjort vårt bærekraftarbeid tydelig i flere ulike kanaler – NCCs årsrapport, våre nettsider, internblader, nyhetsbrev og ikke minst gjennom å snakke om hva vi faktisk gjør og hvilken effekt det gir, sier lederen for bærekraft i NCC, Christina Lindbäck.

Foruten NCC, er også H&M, Stora Enso, Atlas Copco, SCA, Volvo, Billerud Korsnäs, Ericsson, Media Millicom og SKF, blant de ti børsnoterte selskapene i Sverige som er best til å formidle hvordan selskapene konkret arbeider mot sine bærekraftmål. NCC er også blant de 25 prosent av selskapene i studien som har en person i ledergruppen med ansvar for bærekraft.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker