NCC asfalterer for Bergen og Flora

Lese original

NCC Industry ligger etter anbudsåpningene an til å vinne asfalteringskontrakter med Bergen kommune og Flora kommune.

- Vi er svært godt fornøyde med at vi nå ligger an til å vinne disse to kontraktene. Vi markerer med disse to oppdragene vår posisjon i markedet og vår evne til å levere gode løsninger som våre kunder finner attraktive, sier asfaltdirektør Joar Caspersen i NCC Industry.

Rammeavtale i Bergen

Rammeavtalen med Bergen kommune har en varighet på 2 år med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten i inntil ytterligere 2 år, totalt maksimalt 4 år. Årlig skal det asfalteres om lag 8 500 tonn på de kommunale veiene i Bergen.

Flora kommune

NCC er også innstilt til en ettårig asfaltkontrakt med Flora kommune. Kontrakten omfatter oppretting, asfaltering, vegmerking og fartsdempende tiltak. NCC har nå avtale med 26 kommuner og 2 interkommunale selskaper på Vestlandet.  

- Vi har på Vestlandet fått god uttelling for det arbeidet vi har gjort med å tilby gode og effektive løsninger til kommunemarkedet. Vi ser frem til å gjøre vårt for at kommune-Norge skal få sikre veier med god fremkommelighet, sier Joar Caspersen.

Mediekontakt:

Joar Caspersen, Asfaltdirektør, NCC Industry
t: 458 65 178 e:
joar.caspersen@ncc.no 

Stian Lyngsgård, Områdesjef, NCC Industry
t: 917 04 161 e:
stian.lyngsgard@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 16.000 ansatte i 2015. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia