NCC asfalterer for fire kommuner i Møre og Romsdal

Report this content
Lese original

NCC har inngått rammeavtale om asfaltarbeider med kommunene Molde, Aukra, Midsund og Nesset. Årlig vil det bli asfaltert om lag 8 000 tonn for de fire kommunene.

Det var fem kommuner som i april lyste ut en anbudskonkurranse om en rammeavtale for asfaltarbeider. NCC inngikk 11. mai fire delavtaler med kommunene. Distriktssjef Oskar Bøe er meget godt fornøyd med oppdragene og oppstartsmøte er gjennomført.

- At vi vinner fire av fem kommuner i denne anbudskonkurransen, må vi være veldig godt fornøyd med. Kontraktene er nå signert og vi starter opp arbeidet i slutten av mai. Vi takker kommunene for tillitten de viser oss, sier distriktssjef Oskar Bøe.

Rammeavtalen gjelder i to år med opsjon for to nye år. Kommunekontraktene bidrar til en solid produksjon ved asfaltfabrikken i Ålesund. I tillegg har NCC en asfaltavtale med Ålesund og 16 omliggende kommuner.

- Vi står meget sterkt i kommunemarkedet i Møre og Romsdal og vi vil i stor grad benytte NCC Green Asphalt på de kommunale jobbene, sier Oskar Bøe.

Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef, NCC Norge AS
t: 951 30 693 e: Tor.Heimdahl@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 54 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia