NCC asfalterer for kommuner på Sunnmøre

Report this content
Lese original

19 kommuner og fire interkommunale selskaper på Sunnmøre tildeler gjennom Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre NCC Industry kontrakt for asfaltering.

Kontrakten gjelder for to år, med mulighet for oppdragsgiver til å forlenge avtalen i 1 + 1 år.

NCC Industrys oppdragsgiver i denne kontrakten er Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre, som består av kommunene Ålesund, Giske, Haram, Sandøy, Norddal, Skodje, Sykkylven, Stordal, Stranda, Sula, Vestnes, Ørskog, Hareid, Herøy, Vanylven, Sande, Ulstein, Ørsta og Volda.

I tillegg til kommunene er fire interkommunale selskaper med i innkjøpssamarbeidet: Ålesundregionens havnevesen, Ålesund Kommunale Eiendom, Ålesund Parkering og Ålesundregionens interkommunale miljøselskap.

- Vi er veldig fornøyde med at vi får fortsette det gode samarbeidet med kommunene og de interkommunale selskapene på Sunnmøre. Vi har hatt denne kontrakten de fire foregående årene, og den nye kontrakten gir fortsatt gode forutsetninger for vår asfaltvirksomhet på Sunnmøre, sier Joar Caspersen, Direktør i NCC Industry.

Omfanget av avtalen er vanskelig å anslå nøyaktig, da det henger sammen med kommunenes bevilgninger fra år til år. I 2017 ble det lagt ut rundt 30.000 tonn asfalt og i 2018 rundt 40.000 tonn.

Miljøkriterier i kontrakten
Når Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre velger leverandør av asfalttjenester legges miljøkriterier til grunn, i tillegg til pris.

- Kontrakten har en klar miljøprofil, og det meste av asfalten vi leverer til kommunene og de interkommunale selskapene vil være NCC Green Asphalt, sier Caspersen.

NCC Green Asphalt er NCCs egen patenterte lavtemperatur asfalt, der blant annet lavere temperatur i produksjonen og gjenbruk av asfaltmasser bidrar til å senke utslippene betraktelig, samtidig som kvaliteten holdes høy.

Fokus på sikkerhet
NCC har høyt fokus på sikkerhet for veiarbeiderne og alle andre som ferdes på og langs veien. Joar Caspersen oppfordrer derfor alle om å respektere skiltingen og senke farten forbi asfalteringsområdene. 

----

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kommunikasjonssjef NCC i Norge, Tor Heimdahl.
Mob: 951 30 693,
tor.heimdahl@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på over 57 Mrd SEK i 2018. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia