NCC asfalterer for tre kommuner i Hordaland

Lese original

NCC Industry har signert asfaltkontrakter med Hordalandskommunene Voss, Os og Fusa.

Asfaltering NCC

I Voss kommune skal NCC Industry levere rundt 9 500 tonn asfalt. Kontrakten ble vunnet på pris og leveransedyktighet. 

– Kontraktene i Hordaland er viktig for å forankre vår tilhørighet i lokalmarkedet og bidrar derfor til å styrke vår markedsposisjon, sier Stian Lyngsgård, områdesjef Entreprise Sør-Vest i NCC Asfalt.

Voss kommune har vært kunde hos NCC i flere år gjennom Hardangerkommunenes innkjøpssamarbeid. I år valgte imidlertid Voss kommune å gå ut av innkjøpssamarbeidet og utlyse egen kontrakt.

For kommunene Os og Fusa er kontrakten anslått til rundt 6 000 tonn asfalt per år i en 4,5 års avtale. For NCC-avdelingen i Bergen er dette en strategisk viktig kontrakt som sikrer god tilstedeværelse i en region med høy aktivitet i anleggsmarkedet.

NCC Green Asphalt
NCC Industry vil, så langt det lar seg gjøre, levere den patenterte LTA-asfalten NCC Green Asphalt og høy grad av gjenbruk på disse kommunekontraktene. Asfaltarbeidet planlegges utført fra mai/juni og utover sommeren.

 Vi er svært godt fornøyd med å fortsette våre leveranser til disse kommunene som vi har hatt et godt samarbeid med gjennom flere år. Samtidig som vi bekrefter vår posisjon i markedet som ledende i kommunemarkedet, avslutter Lyngsgård.


---

Bilde:
NCC Industry har inngåt avtale om asfaltering med kommunene Voss, Os og Fusa.
Foto: NCC/Andreas Faye-Schjøll

For ytterligere informasjon, kontakt:
Stian Lyngsgård, Områdesjef NCC Industry t: 91 70 4 161
Tor Heimdahl, Kommunikasjonssjef NCC i Norge t: 95 13 06 93

Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på over 57 Mrd SEK i 2018. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia