NCC bygger Bentsebrua skole for Oslo kommune

Report this content
Lese original

NCC og Oslo kommune ved Oslobygg KF har signert kontrakt om bygging av Bentsebrua skole i Treschows gate i Oslo. Ungdomsskolen på 9 000 BTA, med plass til 540 elever, vil få en meget høy miljøstandard. Kontraktssummen er MNOK 360.

NCC og Oslobygg KF har gjennomført en grundig og omfattende samspillsfase og prosjektet går nå inn i produksjonsfasen. Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise.

- Det har vært krevende for alle involverte å gjennomføre et så omfattende samspillsprosjekt digitalt, men vi har sammen klart å utnytte potensialet som ligger i samarbeidet mellom entreprenør og byggherre. Det blir et flott bygg som gjenspeiler områdets historie til glede for elever, foreldre og lærere. Bygget blir toppmoderne med sterke tekniske og estetiske kvaliteter og høy miljøambisjon. Videre håper vi parken og skolens område vil være til glede for bydelens innbyggere, sier prosjektleder Andre Engelsen Milje i Oslobygg KF.

Det er i prosjektet lagt spesielt vekt på å skape gode sosiale møteplasser både innvendig og utvendig. Skoleanlegget skal legge til rette for fysisk, sosial og kulturell aktivitet, både for skolens elever og lokalmiljøet. Samspillsfasen har pågått fra oktober 2020 til mars 2021. Skolen planlegges ferdigstilt i Q2 2024.

- Bygging av skoler i samspill med byggherre og rådgivere er et viktig markedssegment for oss, hvor vi ser at samspillsprosessen bringer økt trygghet inn i prosjektet for alle parter. Vi er naturligvis stolt over å få mulighet til å gjennomføre dette skoleprosjekt med de høye miljøkravene Oslo kommune stiller, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggvirksomhet i Norge.

Oslo kommune krever bærekraftige løsninger
NCC er meget tilfreds med at Oslo kommune stiller høye klima- og miljøkrav i sine prosjekter. For å nå byggets ambisiøse miljømål vil skolen blant annet bli bygget med solcelleanlegg og utstrakt bruk av tre. Det bli også tilrettelagt for biomangfold utendørs med «aktive» tak. I byggefasen vil maskiner og øvrig utstyr på byggeplassen ha løsninger i retning av «utslippsfri byggeplass» og i materialvalgene legges det opp til å nå en reduksjon av klimagasser for energi og materialer på minimum 40 prosent i byggefasen i forhold til et standard referanseprosjekt.

Aktiv og tilgjengelig skole
Bentsebrua skole vil gi ny ungdomstilhørighet for elevene på Fernanda Nissen og Lilleborg skole. Den nye ungdomsskolen vil være på 6 paralleller med flerbrukshall og egne arealer til ungdomstiltak for barn og ungdom i bydelen. Helt fra bestillingen av prosjektet har det vært viktig at Bentsebrua skole skal være en aktiv og tilgjengelig skole i byen.

Skoleanlegget skal ha høy arkitektonisk kvalitet på bygning og uteareal, og bygget skal utformes slik at tak og uteområdet skal bli en del av byens landskap. Skolen, inklusive skolens utearealer, sees i sammenheng med miljøparken langs Akerselva og skolens utearealer skal oppleves som en del av parken.

Skolen i Treschows gate, som skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR Excellent og i driftsfasen kun ha et energibehov som minimum tilfredsstiller kravet til «nesten» nullenergibygg (nNEB), vil i tillegg bestå av flerbrukshall med tre saler og et areal til bydelens ungdommer. NCC BREEAM-sertifiserte Norges første undervisningsbygg i 2013 og selskapet har omfattende erfaring med BREEAM.

Kontrakten ordreregistreres i forretningsområdet NCC Building Nordics i 4. kvartal i år.

Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

For ytterligere informasjon, kontakt:
Markus Stellander, Head of Department Stor-Oslo, NCC Building. t. 975 96 293
Tor Heimdahl, media manager, NCC i Norge. t. 951 30 693, e. tor.heimdahl@ncc.no

Andre Milje, Prosjektleder Oslobygg t. 909 65 549
Trond Borge Ottesen, Avd. leder kommunikasjon Oslobygg t. 958 40 758

NCCs pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2020 omsatte NCC for ca NOK 55 mrd og hadde 14.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker