NCC bygger boliger for ca 170 MNOK i Maridalsveien i Oslo for Fabritius Prosjekt AS

NCC har inngått en totalentreprisekontrakt med Schultzehaugen Eiendom AS (Fabritius Prosjekt ) om bygging av boliger på Schultzehaugen, i Maridalsveien 31-33 i Oslo. Kontrakten er på ca 170 MNOK eks. mva.

Området består i dag av flere eldre bygninger og et kontorbygg som skal ombygges til boliger og næringsarealer. I tillegg skal det bygges to nybygg med til sammen 59 leiligheter og parkeringskjeller for 65 biler. Prosjektet er på totalt ca 19000 m2 BTA, og omfatter bygging av 193 stk 1 – 5 roms leiligheter og noe næringsareal. NCC har i samarbeid med utbygger og Arcasa Arkitekter i Oslo utviklet prosjektet, som får en flott plassering mellom Maridalsveien og Akerselva ved Åmot bru rett ovenfor Grünerløkka. Fabritius Prosjekt AS har lagt vekt på NCCs kompetanse i totalentrepriser og på gjennomføringsevne i forhold til dette prosjektet. - NCC har i flere år vært en sentral samarbeidspartner for Fabritius Prosjekt AS, som er en av våre viktigste nøkkelkunder, sier regionsdirektør Tommy Helgerud. Prosjektet starter opp våren 2002 og ferdigstilles våren 2004. For ytterligere informasjon: Tommy Helgerud, regionsdirektør NCC, tel. 23 23 30 15 / 952 79 009 Jan-Erik Lund, prosjekteringsleder NCC, tel. 23 23 30 25 / 957 50 965 Erik Stensli, prosjektleder Fabritius Prosjekt AS, tel.23 17 24 58 / 951 42 670 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.nccnorge.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker