NCC bygger Byåsen videregående skole i Trondheim for 306 mill. kroner

NCC har inngått en kontrakt på byggetrinn I på den nye Byåsen videregående skole. Arbeidene utføres i en totalentreprise på totalt 306 mill. kroner eks. m.v.a. Byggherre er Sør-Trøndelag fylkeskommune. Byåsen skole bygges på området for Munkvoll leir.

Prosjektet er planlagt for å ivareta både allmenn- og yrkesfaglige studieretninger. I tillegg vil prosjektet inneholde funksjoner som bibliotek, idrettshall, treningssenter, auditorium og selskapslokaler. Det er i planleggingen også tatt høyde for nødvendig arealer til opplæringskontor og utleiearealer for vaskeri og kopisenter. Bruttoareal for byggetrinn I er ca 26.470 kvm, mens det planlagte byggetrinn II vil være er på ca 5.000 kvm. Byggene tilpasses terrenget og oppføres i to til fire etasjer. Arbeidene på byggetrinn I begynner i juni, og er beregnet å være ferdig i april 2004. Beslutning om byggetrinn II tas i januar 2003. Byggetrinn II er ca 45 mill. kroner. Byggetrinn II forventes ferdigstilt våre 2005. - Oppdraget med å bygge Byåsen skole er av de større aktuelle byggeoppdragene i Trondheim. Konkurransen er hard og jeg er svært tilfreds med at Sør-Trøndelag fylkeskommune valgte NCC. Totalt kommer prosjektet til å sysselsette 250 personer å det meste, sier distriktssjef Johan Arnt Vatnan i en kommentar. For ytterligere informasjon: Distriktssjef Johan Arnt Vatnan, tlf 73 98 51 94 / 995 61 569 Sjef for informasjon og samfunnskontakt Sigurd Knudsen, tlf 22 98 69 03 / 959 08 166 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.nccnorge.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker