NCC bygger deponihaller i Odda

NCC Construction AS har inngått en avtale til 100 millioner kr med Norzink AS om bygging av to fjellhaller på til sammen 382.000 kubikkmeter i Odda, med tilhørende adkomsttunneler og knuse- og lagerhall.

Arbeidet vil på det meste sysselsette rundt 60 personer i løpet ev an to års avtaleperiode. - Vi har dermed lykkes i å få på plass vår første store målprisavtale på anleggsiden innenfor NCCs satsingsområde partnering. Intensjonen er å skape merverdi for begge parter gjennom åpenhet, tillit og et nært samarbeid, sier direktør Petter Moe i Region Anlegg. Moe understreker at det er svært interessant og viktig at en betydelig byggherre innen anlegg nå tenker nytt. - Dette vil kunne bidra til å redusere konflikter og utvikle bransjen i retning av samarbeid og verdiskapning, i stedet for at partene er mer opptatt av sine egne interesser enn prosjektets beste, sier regiondirektør Petter Moe i NCC. For ytterligere informasjon kontakt: Knut Liavåg, distriktssjef, tlf.: + 47 905 48 705 Trygve Sæbø, prosejktleder, tlf.: + 47 916 94 034 Øyvind Kvaal, sjef for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf.: +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker