NCC bygger Drammen Tinghus for Statsbygg

Report this content
Lese original

NCC starter arbeidene med Drammen Tinghus etter at Stortinget forrige uke vedtok budsjettrammen. Det nye tinghuset på totalt 3.600 kvm blir et arealeffektivt og estetisk bygg med gode tekniske løsninger. Kontrakten er på MNOK 120.

Gjennom en grundig optimaliseringsfase der byggherre, brukere, arkitekter og NCC har stilt med solide fagressurser er bygget optimalisert, blant annet med tanke på effektive prosesser i tinghuset. -Statsbyggs engasjement og fagkompetanse har bidratt til svært god dialog med vår prosjektorganisasjon og gode løsninger i den første samarbeidsfasen hvor bygget er optimalisert. Samarbeidet, og involveringen av brukere, gir trygghet for at bygget vil innfri sin funksjon. Nå gleder vi oss til byggeprosessen og det ferdige resultatet, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge.NCC skal være den foretrukne samspillsentreprenøren for offentlige og kommunale utbyggere. Drammen Tinghus blir et viktig bygg, sentralt plassert i Drammen-Vår erfaring er at et vellykket samarbeid før byggefasen starter er et sentralt virkemiddel for å redusere usikkerhet og risiko i gjennomføringsfasen, sier Nygård.

Bærekraftig og papirløs byggeplass
Byggeplassen vil bli fossilfri og valg av materialer sikrer et godt inneklima i det ferdige bygget. I tillegg bygges Drammen Tinghus etter passivhus-standard og i byggeperioden skal NCC oppnå en reduksjon på 30 prosent klimagassreduksjoner sammenlignet med referansebygg.

Prosjektet effektiviseres og bygget dokumenteres som papirløs byggeplass, hvor samtlige tegninger håndteres i BIM-modeller. Dette er også sentral informasjon for en god driftsfase.

Drammen Tinghus skal være ferdig for overtakelse våren 2023, deretter følger en prøvedriftsperiode frem til endelig overtakelse i oktober samme år.

Kontrakten ble signert 12. mars, men hadde forbehold om endelig finansiering. Den ordreregistreres i forretningsområdet NCC Building Nordics i andre kvartal i år.

Terje Stachnik Hansen, Communication Manager, NCC Norway.
t: 992 16 785 e:
terje.stachnik.hansen@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2020 omsatte NCC for ca NOK 55 mrd og hadde 14.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia