NCC bygger ferjekai i Lavik

Lese original

NCC Construction har fått i oppdrag å bygge nytt kaianlegg og to nye broer i Lavik i Sogn og Fjordane, i forbindelse med oppgraderinger av ferjesambandet E39 Oppedal - Lavik. Kontrakten er på MNOK 213.

E39 er hovedferdselsåren i sør-nord retning på Vestlandet, og deler av vei- og fergenettet skal oppgraderes de nærmeste årene.

- Dette blir et viktig prosjekt for NCC Construction, som i dag også er inne på en rekke andre sentrale veiprosjekter på Vestlandet. NCC har lang erfaring med utbygging av veier, tunneler og kaianlegg i vår landsdel, sier distriktssjef Hennings Simonsen i NCC Construction.

Kontrakten omfatter nytt kaiområde i Lavik i Høyanger kommune, ny E39 i strandsonen, samt bro og nytt kryss med fylkesvei 607. I tillegg skal eksisterende E39 gjennom Lavik sentrum oppgraderes. Totalt skal det bygges nærmere 1,8 kilometer nye veier, hvorav 760 meter ny gang og sykkelvei. På kaiområdet skal det blant annet etableres biloppstillingsplasser og servicebygg.

Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av august 2015.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Henning Simonsen, NCC Construction, tlf. +47 916 947 99 
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,3 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Abonner

Multimedia

Multimedia