NCC bygger fleksibelt miljøbygg for KLP Eiendom i Trondheim

Lese original

NCC Construction skal bygge «Abels Hus» i Trondheim for KLP Eiendom. Prosjektet er fjerde etappe av totalt fem i Teknobyen Trondheim. «Abels Hus» utvikles som et fleksibelt kontorbygg, med svært høy miljøstandard. Kontrakten er på MNOK 280.

Bygget skal miljøklassifiseres som «Excellent» etter Breeam-NOR og energimerkes i klasse A. Overlevering vil skje i mars 2017.

Prosjektet er optimalisert gjennom en seks måneders lang samspillsfase, der byggherre, arkitekt, rådgivere og underentreprenører har jobbet samme med NCC etter metodikken i «NCC Prosjektstudio».

- Vi er svært glade for denne kontrakten med KLP Eiendom, en av landets største og mest profesjonelle eiendomsutviklere. Høy grad av samarbeid i tidligfase bidrar til at vi sammen kan utvikle innovative og bærekraftige løsninger, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Prosjektet «Abels Hus» omfatter 19.000 kvm BTA, og består av seks etasjer og kjeller for parkering og lager. Kontorlokalene vil være fleksible, og har mulighet for 800 arbeidsplasser.

Verdiskaping i samspillsfasen

I «NCC Prosjektstudio» bruker man den samlede kompetanse fra alle parter for å optimalisere prosjektet. Fra august i fjor har teamet blant annet jobbet med å optimalisere lokalene i forhold til fleksibilitet, brukervennlighet og miljø. Arbeidet har økt antall arbeidsplasser, reduserte byggekostnadene og gjort det mulig å implementere ytterligere miljø- og energieffektive løsninger i prosjektet.

«Abels Hus» vil blant annet få tak av sedum (fjellblomster). Sedum absorberer støv og luftforurensing og reduserer avrenning til overvannsnettet. Samtidig er det positivt for biomangfoldet, fordi det blant annet gir et positivt miljø for sommerfugler og fugler.

Ledende på bærekraftig utvikling

NCC er blant Nord-Europas ledende entreprenør- og utviklingsselskaper innen utvikling av bærekraftige prosjekter, og har bygget eller har under oppføring en rekke Breeam sertifiserte bygg.

- I 2013 leverte NCC Construction Norges første Breeam sertifiserte undervisningsbygg til Trondheim kommune. Det er vi stolte av, sier bærekraftsjef Heather Bergsland i NCC Construction.

Niels Henrik Abel (1802-1829) regnes som en av Norges fremste matematikere. Arbeidene hans har satt spor etter seg i matematikken på flere områder, blant annet ligningsteori, teoriene om elliptiske funksjoner og uendelige rekker. Kilde: Wikipedia.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction Norway, tlf. 901 19 363
DK-sjef Tom Utvik, NCC Construction Norway, tlf. 928 62 959.

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia