NCC bygger for Bybanen Utbygging

Lese original

NCC Construction Norge har inngått en avtale verdt 86 millioner kroner med Bybanen Utbygging i Bergen om bygging av bro over Fanavegen og bygging av holdeplass ved Lagunen.

I tillegg skal NCC også bygge et heishus, ettersom Bybanen får holdeplass over bakkenivå. Dette er totalt sett den femte kontrakten for NCC på bybaneprosjektet, og den andre på byggetrinn to.

– Vi er svært fornøyd med at Hordaland Fylkeskommune har valgt NCC til å gjennomføre en så stor del av prosjektet, sier distriktssjef Henning Simonsen.

NCC er allerede i gang med prosjektet med ombyggingen av rundkjøringen ved Apeltun/Osveien. Arbeidet ved Lagunen vil starte opp i februar og vil pågå frem til oktober 2012.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Henning Simonsen, NCC Construction Anlegg Vest, tlf.: +47 916 94 799.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, NCC Construction, tlf.: +47 924 55663.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2009 hadde NCC i Norge en omsetning på 4,9 milliarder kroner og rundt 1 800 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner