NCC bygger for Diakonhjemmet

NCC Construction Norge har inngått en avtale med Det norske Diakonhjem om å bygge et nytt bibliotek og læringssenter i Oslo. Byggekontrakten har for NCC en verdi på ca. 50 millioner kroner.

Det norske Diakomhjem, som driver sykehus og høgskole, er en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke. Diakonhjemmet skal bygge et nytt bibliotek og læringssenter for å styrke samarbeidet mellom høgskole og sykehus innen undervisning og forskning, til det beste for studenter og pasienter. - Det norske Diakonhjem har høye ambisjoner for det nye bygget når det gjelder energi og kvalitet. Disse ambisjonene samsvarer godt med det NCC ønsker å levere, og det var viktige faktorer for at NCC fikk oppdraget, sier distriktssjef Marius Tunstad i NCC Construction. Det nye biblioteket og læringssenteret ligger på Majorstua i Oslo, har fire etasjer og er på ca. 3500 kvm. Byggeprosjektet starter umiddelbart og vil pågå frem til juni 2011.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia