NCC bygger for Gjensidige NOR på Lysaker for 560 mill. kroner

Report this content

NCC har inngått kontrakt med Gjensidige NOR Spareforsikring om utbygging av Lysaker Brygge. Avtalen er en totalentreprisekontrakt på totalt 560 MNOK.

Lysaker Brygge omfatter utbygging av de tidligere FINA-områdene langs Lysakerfjorden. Prosjektet er på totalt ca. 60.000 kvm, og vil inneholde 324 boliger, i tillegg til parkeringshus og næringsarealer. Utbedring og rehabilitering av eksiterende kai og utbygging av bryggeanlegg inngår også som en del av prosjektet. Byggetiden for prosjektet er beregnet å være ca tre år, og igangsettes umiddelbart. Første etappe er byggingen av parkeringshuset, som er beregnet å ta ca 1 år. De første boligene vil være innflyttingsklare vinteren 2004. - NCC har vært en sentral aktør i utbyggingen av Lysaker. Hittil har utbyggingen vært fokusert om utvikling og bygging av næringseiendommer. Med denne kontrakten får NCC også en viktig rolle når det gjelder å gjøre Lysaker til et attraktivt sted å bo, sier regionsdirektør Tommy Helgerud. - Kontrakten med Gjensidige NOR Spareforsikring er en totalentreprisekontrakt basert på et nærere og mer åpent samarbeid mellom entreprenør og byggherre enn det som er vanlig. NCCs erfaringer med partnering i andre land tilsier at dette bør bli mer vanlig også i Norge, sier adm.dir Espen A. Pay i en kommentar. - Vi ser frem til å komme i gang med byggingen, og til et godt samarbeid med NCC i dette store prosjektet sier prosjektdirektør Odd Willoch, som representerer byggherren Gjensidige NOR Spareforsikring. For ytterligere informasjon: Espen A. Pay, adm.dir. NCC Norge AS, 22 98 68 00 / 913 10 517 Tommy Helgerud, regionsdirektør NCC Norge AS, tlf 23 23 30 15 / 952 79 009 Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt, tlf 22 98 69 03 / 959 08 166 Odd I. Willoch, direktør Prosjekt / Utvikling Gjensidige NOR, tlf 22 96 93 08 Gunnar Okstad, direktør Samfunnskontakt Gjensidige NOR, tlf 73 58 70 46 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Abonner

Dokumenter og linker