NCC bygger for NorgesGruppen i Trondheim

Lese original

NCC Construction har inngått avtale med Sverresborg Eiendom om bygging av butikksenter og 22 leiligheter for NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge. Bygget oppføres i en delt totalentreprise og skal stå ferdig i oktober 2016. Kontrakten er på MNOK 104.

Sverresborg butikksenter vil bestå av butikk, parkering og næringslokaler, og i etasjene over skal det bygges 22 moderne leiligheter. Bygget planlegges oppført i fire etasjer med underliggende parkeringskjellere. Samlet areal er på ca. 8570 kvadratmeter.

- Vi er svært tilfreds med å inngå denne avtalen med Sverresborg Eiendom. Det blir et spennende prosjekt for alle involverte og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier distriktssjef Tom Utvik i NCC Construction.

Det nye butikksenteret blir liggende ved Byåsen i Trondheim, og Meny er største leietaker. Leilighetene er delt i tre blokker på to og tre etasjer, og får en stor felles takhage som både beboere og nabolaget kan benytte.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Kontaktpersoner 
Distriktssjef Tom Utvik, NCC Construction, tlf. + 47 928 62 959
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, tlf. + 47 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia