NCC bygger for Norsk Hydro på Sandsli

Report this content

NCC Construction AS har inngått en kontrakt med Norsk Hydros Pensjonskasse om gjennomføring av fjerde byggetrinn på Sandsli. Kontrakten har en samlet verdi på 227,6 millioner kr og arbeidet skal være ferdig i midten av mars 2004. NCC utførte det andre byggetrinnet i 1990-92 (laboratoriebygget).

”Kontrakten med Norsk Hydro er meget viktig for oss. Det er den største vi noen gang har hatt i Bergen og i Region Vest generelt. For Bergenskontoret utgjør den en hel årsproduksjon, og vi tar sikte på å gjennomføre arbeidet med den mannskapet vi har i området. Omfanget av arbeidet kan best illustreres ved at kontrakten utgjør en omsetning på 25 millioner kr i måneden gjennom hele prosjektet,” sier adm. dir. Espen A. Pay i NCC Construction AS. Både Norsk Hydro og NCC legger meget stor vekt på HMS-siden ved kontrakten. ”Vi har et krav på oss om å gjennomføre arbeidet på Sandsli med en kraftig forbedring av vårt eget fraværsnivå. Det ligger i kravet til oss at vi skal ha en h-verdi under tre, det vil si mindre enn tre fraværstimer for hver million arbeidstimer. Norsk Hydro betaler en egen HMS-person i tillegg til de krefter vi normalt selv setter inn. Det ligger dessuten bakt inn en bonus til NCC for å nå målsettingen. Det er viktig for NCC at vi har kunder som setter så høye krav til oss at vi kan forbedre oss,” sier Pay. Arbeidet gjennomføres som en totalentreprise, starter umiddelbart og skal være gjennomført i løpet av 16,5 måned. Det nye bygget på 23.500 kvm. utgjør Norsk Hydros fjerde byggetrinn på Sandsli. Med dette vil hele Norsk Hydro Olje & Energi ha samlokalisert sin virksomhet i Bergen. Etter at utbyggingen er ferdig utgjør bygningsmassen 50.000 kvm, som er det største kontormiljøet i Hordaland. For ytterligere informasjon: Regiondirektør Sven Chr. Ulvatne, 51 81 78 60 eller 928 90 316 Distriktssjef Trygve Mo, 55 59 98 37 eller 918 37 413 Kommunikasjonssjef Øyvind Kvaal, 22 98 69 34 eller 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.nccnorge.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200..

Abonner

Dokumenter og linker