NCC bygger for Sparebanken Hedmark i Hamar

Sparebanken Hedmark har tildelt NCC Construction AS en kontrakt på 43,5 millioner kr for utvidelse av bankens kontorbygg i Hamar sentrum. Arbeidet starter 5. januar og tilbygget skal være ferdig 1. mars 2005.

Distriktssjef Henning Sørlie ved NCCs kontor i Hamar sier at kontrakten passer svært godt inn i den øvrige ordrestokken ved kontoret. På det meste vil 50 personer være sysselsatt med byggeprosjektet, bare et steinkast unna NCCs eget distriktskontor. Prosjektet er en totalentreprise, og prosjektets totale størrelse inkludert tekniske entrepriser er 60 millioner kr. Samlet bruttoareal er på 5 175 m2. Foruten fem etasjer med kontorarealer består nybygget av et ventilasjonsrom på taket i 6. etasje og en parkeringskjeller støpt i vanntette konstruksjoner. Bakgrunnen for å velge en vanntett løsning i kjelleren er at bygget er plassert ned mot Strandgata i Hamar sentrum. Ved flomvannstand vil grunnvannstanden kunne nå godt over nivået på kjellergolvet. Bærekonstruksjonene videre oppover i bygget består av prefabrikkerte betongelementer og stålbjelker/søyler. Fasadene utføres i hovedsak med kledning av tegl kombinert med glassfasader av aluminium. For ytterligere informasjon kontakt: Henning Sørlie, distriktssjef NCC, tlf +47 62 54 25 00 eller +47 900 94 410 Harry Konterud, adm. dir. Sparebanken Hedmark, tlf +47 62 51 20 00 eller +47 913 13 975 Øyvind Kvaal, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt NCC, tlf +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker