NCC bygger for Statnett

Lese original

NCC Construction Norway og datterselskapet Sjøentreprenøren er tildelt kontrakt på bygging av nye muffestasjoner og annen infrastruktur for Statnett SF i Filtvet i Buskerud og i Vestby i Akershus. Kontraktsverdien er MNOK 151.

Det skal bygges fire nye muffestasjoner, to på hver side av Oslofjorden. Disse skal forbinde to nye 420 KV sjøkabler med eksisterende strømnett. Ved tildeling av kontrakten har pris og NCC Constructions presenterte gjennomføringsplan vært viktigst for tildelingen.

- I dialog med Statnett SF har vi sammen med vårt datterselskap utarbeidet og foreslått solide løsninger byggherren har fått tillit til, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek, NCC Construction Norway.

I tillegg til bygging av nye muffestasjoner omfatter arbeidet også rivning av eksisterende anlegg, etablering av nye adkomstveier, grunn- og betongarbeider over- og under vann og prefabrikkering og montasje av store kulverter. En viktig del av arbeidet omfatter også avsluttende tilbakeføring og arrondering av områdene som blir berørt i byggeperioden. 

Under byggingen vil anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

De siste årene har NCC Construction gjennomført flere oppdrag med å rehabilitere og å utvide eksisterende damanlegg, og annen infrastruktur i forbindelse med energiforsyning.

Byggestart er oktober 2015 og prosjektet avsluttes i november 2017.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Marianne Brudevold Eek, NCC Construction Norway, tlf. +47 911 41 834

Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction Norway, tlf. +47 99 21 67 85

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Abonner