NCC bygger gang- og sykkelvei til 48 millioner kroner i Bergen

Lese original

Kontrakten på utbygging av gang-og sykkelveg på Fv.540 mellom Straume og Sandeidet i Bergen ble inngått mellom NCC og Statens vegvesen fredag 10. februar. Eksisterende gang- og sykkelveg legges om og utvides for å skille gående og syklende. I tillegg etableres det en ny gangbro på cirka 110 meter over Fv.540 ved utløpet av Sælevatnet.

Vi synes det er ekstra kjekt å vinne dette anbudet i sterk konkurranse med en rekke av de flinkeste entreprenørene her på vestlandet. Statens vegvesen er en velkjent og viktig kunde for oss, og vi skal bidra til at prosjektet utføres på en sikker og profesjonell måte, sier Øystein Mehl Eide, prosjektleder i NCC.

Kontrakten omfatter blant annet mottak av ca 180 000 kubikkmeter stein til fylling i Sælevatnet, rivning av 2 boliger, opparbeidelse av cirka 1 000 meter gang- og sykkelvei, omlegging og utbedring av Fv.540 ved Sandeide, bygging av gangbro på cirka 110 meter med et tverrsnitt på cirka 4,3 meter og utvidelse av Sælenkanalen i regi av Bergen Kommune. Arbeidet på Fv.540 ferdigstilles i slutten av juni neste år.

Prosjektorganisasjonen vår har vært samlet siden nyttår, og vi gleder oss over at vi nå endelig kan starte kontraktsinngåelser, samhandling og så snart som mulig sette spaden i jorda. Vi ser virkelig frem til å kjenne lukten av fersk betong igjen, sier Eide.

Vi har hatt mange flotte prosjekt i Bergensområdet som nylig er avsluttet, og det er derfor ekstra gledelig å fortsatt kunne tilby kort reisevei til en del av våre mange dyktige ansatte som er bosatt i nærområdet, sier Eide med et smil.

Beskrivelse: Gang- og sykkelvei Byggetid: 1. mars 2017 – 30. juni 2018 Kunde: Statens vegvesen Region Vest Entrepriseform: Utførelsesentreprise Kontraktstype: Enhetskontrakt Kontraktverdi: 47,7 millioner kroner eksl. mva

Mediekontakt:

Øystein M. Eide, prosjektleder, NCC Norge AS

t: +47 950 79 631 e: oystein.eide@ncc.no 

Cato Werner Gustavson, kommunikasjonsrådgiver, NCC Norge AS

t: 924 66 737 e: cato.werner.gustavson@ncc.no 

Fakta om sykkelsatsningen i norske byer

Sykkelen er det aller mest miljøvennlige transportmiddelet av dem alle, med null utslipp av CO2. Sykling er gratis. Du trenger verken å betale bensin, elektrisitet eller billett. Eneste avgift er engangsavgiften for sykkelen, men selv denne er billig sammenliknet med bil eller kollektivt. Sykling er ofte den raskeste måten å komme seg frem på, og med sykkelstier blir distansen enda kortere. Sykkelen gir deg større frihet og tilgjengelighet enn for eksempel bil og buss. Mosjon og fysisk aktivitet gjennom sykling gir bedre helse, som øker gleden og livskvaliteten. Dette er også lønnsomt for samfunnet. Med bedre folkehelse, reduseres sykefraværet. Når flere velger sykkelen blir det kortere bilkøer, mindre støy, bedre byluft, og bedre plass. Dette kommer både enkeltmennesket og samfunnet til gode. Kilde: Ungenergi.no

Store trivsel- og miljøfordeler

Transportøkonomisk institutt gjennomførte i 2013 og 2014 en undersøkelse som viste at Bergen ligger på 5. plass blant de store norske byene når det gjelder å ta i bruk sykkel i hverdagen. Sykkelandelen for de norske storbyene er som følger:

1. Trondheim: 8,6 %

2. Stavanger: 8,1 %

3. Oslo: 5,4 %

4. Neste seks største byer: 5,2 %

5. Bergen: 3,1 %

6. Resten av landet: 4 %

Kilde: RVU 2013/14, transportøkonomisk institutt

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 16.000 ansatte i 2015. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia