NCC bygger i Bærum for MNOK 420

Lese original

NCC Construction AS skal bygge Bekkestua Senter og boligprosjektet Bekkestua Syd i Bærum. Bekkestua Senter vil bestå av butikk, parkering og næringslokaler og i Bekkestua Syd skal det bygges 77 leiligheter. Arbeidet utføres i en totalentreprise for Profier og ferdigstilles i mars 2015.

Kontaktsummen på ca. MNOK 420 ordreregistreres i tredje kvartal.

Bekkestua Senter/-Syd ligger svært sentralt i Bekkestua sentrum, med blant annet rask adkomst til kollektivtrafikk. Samlet areal er ca 33.500 kvm BTA, fordelt på ca. 10.000 kvm boliger og øvrige 23.500 kvm til næring og parkering.

- Vi er svært tilfreds med å inngå denne avtalen med Profier. NCC har vekstambisjoner innen bolig og næringsbygg både øst og vest for Oslofjorden. Dette oppdraget styrker vårt vekstpotensial vest for Oslofjorden ytterligere, og kommer i tillegg til vårt kjøp av OKK Entreprenør tidligere i år, sier regionsdirektør Tommy Helgerud i NCC Construction.

Nært samarbeid gir gode løsninger

Gjennom hele prosjektutviklingen har Profier og NCC jobbet tett sammen. Formålet er å ta frem gode og kostnadseffektive løsninger som sikrer høy kvalitet og gir positive opplevelser for både beboere, besøkende og de som skal jobbe i senteret. Det er lagt stor vekt på at løsningene skal ivareta miljøet både under og etter byggefasen.

- Resultatet blir godt når vi jobber tett med oppdragsgiver og andre involverte. Jo mer transparent samarbeidet er, jo bedre erfarer vi også at sluttresultatet og tilfredsheten hos alle parter blir, sier distriktssjef Gunnar Svein Ulvestad i NCC Construction.

Lokal tilstedeværelse og tilgang på høyt spesialiserte ressurser i NCC gjør selskapet til en komplett entreprenør på store og små prosjekter. Et viktig virkemiddel for å øke samarbeidet er bruk av VDC, Virtual Design and Construction, gjennom hele prosjekterings- og byggefasen.

- I prosjektarbeidet på Bekkestua har vi lagt stor vekt på bruke av VDC som hjelpemiddel. Det skaper effektivt en felles forståelse av prosjektet og det ferdige bygget for alle involverte parter, sier Ulvestad.

Bekkestua Senter og Bekkestua Syd vil bli bygget etter byggeforskriften TEK 10, som blant annet setter høye krav til isolasjon og tetthet. Under byggeprosessen innretter NCC seg etter sitt eget konsept ”Grønn Byggeplass”.

Nasjonal eiendomsutvikler

Profier AS er en betydelig aktør innenfor eiendomsutvikling, med hele Norge som nedslagsfelt.  I 2011 omsatte Profier 517 boliger med en total boligomsetning på over MNOK 2.000.  Ved årsslutt 2011 hadde Profier AS igangsatte byggeprosjekter med en samlet entreprisekost på ca. MNOK 1.800.  Profier AS har under utvikling og bygging flere kjøpesentre, blant annet i Sandnes og Bergen.

Illustrasjon: Make Studio

RegionsdirektørTommy Helgerud, NCC Construction, tlf. 952 79 009
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia