NCC bygger Ivarsflaten tunnel i Suldal

NCC Construction AS har inngått kontrakt med Statens vegvesen om bygging av den 1000 meter lange Ivarsflaten tunnel på riksvei 13 mellom Kolbeinstveit og Djupevik i Suldal kommune i Rogaland. Kontrakten er på 37,5 millioner kroner.

Byggetiden er ett år. I kontrakten inngår bygging av portaler og komplett leveranse av teknisk utstyr i tunnelen. En del av sprengningsmassen fra tunnelen skal benyttes til en 430 meter lang omlegging av veien ved Kolbeinstveit, fire kilometer fra Ivarsflaten i retning Suldalsosen. I dette arbeidet inngår også en 30 meter lang kulvert i betong. For ytterligere informasjon kontakt: Tryge Sæbø, prosjektleder, tlf. +47 916 94 034 Øyvind Kvaal, Sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker