NCC bygger klaffebro i Bergen

Lese original

NCC Construction skal bygge Småpudden bro over Damsgårdssundet i Bergen for MNOK 71,1. Den nye gang- og sykkelbroen er en del av Bergen kommunes områdeløft, og vil knytte bolig- og næringsområdene på bysiden og Nygårdsparken sammen med Løvstakksiden.

Broen bygges som en stålkassebro over fem spenn med hydrauliske klaffer i seilingsløp. Total lengde er 154 meter, hvorav klaffespennet utgjør 27 meter.

- Prosjektet er meget spesielt og vi ser frem til å starte jobben i november. I tillegg passer et prosjekt som dette godt i vår portefølje, forteller distriktssjef i NCC Henning Simonsen.

NCC er involvert i en rekke infrastrukturprosjekter i Bergen og på Vestlandet. Blant annet tre renseanlegg samt Dam Svartavatn, Birkelandskrysset på Bybanen og Lavik fergekai.

Fakta om broen

  • Broen er formet som en Z, og skal gi 3 meter sykkelbane og 2 meter gangbane
  • Seilingshøyden blir 4,5 meter og seilingsbredden 20 meter
  • Klaffene vil reise seg når båter som er høyere enn 4,5 meter skal slippe gjennom

Småpudden bro skal stå ferdig i mai 2016.

Anleggsområdet blir også Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Kontaktpersoner 
Distriktssjef Henning Simonsen, NCC Construction, tlf. +47 916 947 99
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, tlf. + 47 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia