NCC bygger klaffebro i Bergen

Lese original

NCC Construction skal bygge Småpudden bro over Damsgårdssundet i Bergen for MNOK 71,1. Den nye gang- og sykkelbroen er en del av Bergen kommunes områdeløft, og vil knytte bolig- og næringsområdene på bysiden og Nygårdsparken sammen med Løvstakksiden.

Broen bygges som en stålkassebro over fem spenn med hydrauliske klaffer i seilingsløp. Total lengde er 154 meter, hvorav klaffespennet utgjør 27 meter.

- Prosjektet er meget spesielt og vi ser frem til å starte jobben i november. I tillegg passer et prosjekt som dette godt i vår portefølje, forteller distriktssjef i NCC Henning Simonsen.

NCC er involvert i en rekke infrastrukturprosjekter i Bergen og på Vestlandet. Blant annet tre renseanlegg samt Dam Svartavatn, Birkelandskrysset på Bybanen og Lavik fergekai.

Fakta om broen

  • Broen er formet som en Z, og skal gi 3 meter sykkelbane og 2 meter gangbane
  • Seilingshøyden blir 4,5 meter og seilingsbredden 20 meter
  • Klaffene vil reise seg når båter som er høyere enn 4,5 meter skal slippe gjennom

Småpudden bro skal stå ferdig i mai 2016.

Anleggsområdet blir også Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Kontaktpersoner 
Distriktssjef Henning Simonsen, NCC Construction, tlf. +47 916 947 99
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, tlf. + 47 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia