NCC bygger kollektiv-knutepunkt i Bergen

Lese original

NCC Construction skal bygge det nye Birkelandskrysset i Bergen. Prosjektet består av ny bro for bybanen, gang- og sykkelveier, kollektivterminal og parkeringshus. Kontrakten med Bybanen Utbygging er på MNOK 448.

NCC er en betydelig entreprenør på byggingen av Bybanen i Bergen, og dette er den sjuende entreprisekontrakten på Bybanen.

- Bybanen er visjonær satsing på offentlig kommunikasjon i Bergen. Vi er derfor meget godt fornøyd med å få være med på et nytt stort prosjekt for et bærekraftig Bergen, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Det nye knutepunktet skal krysse eksisterende veier og gang- og sykkelstier, og under anleggsperioden er det viktig at trafikken avvikles trygt og effektivt. Det vil derfor blant annet bli bygget midlertidig bussterminal, samt gang- og sykkelbro over Birkelandskrysset

- Ved tildelingen av oppdraget har Bybanen Utbygging blant annet lagt vekt på hvordan NCC planlegger å arbeide med helse, miljø og sikkerhet og den kompetansen vi tilbyr prosjektet, sier distriktssjef Henning Simonsen i NCC Construction.

Anleggsområdet blir også Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Prosjektet vil være ferdig november 2015.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, tlf. +47 901 19 363.
Distriktssjef Henning Simonsen, NCC Construction, tlf. +47 916 947 99.
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia