NCC bygger kollektiv-knutepunkt i Bergen

Lese original

NCC Construction skal bygge det nye Birkelandskrysset i Bergen. Prosjektet består av ny bro for bybanen, gang- og sykkelveier, kollektivterminal og parkeringshus. Kontrakten med Bybanen Utbygging er på MNOK 448.

NCC er en betydelig entreprenør på byggingen av Bybanen i Bergen, og dette er den sjuende entreprisekontrakten på Bybanen.

- Bybanen er visjonær satsing på offentlig kommunikasjon i Bergen. Vi er derfor meget godt fornøyd med å få være med på et nytt stort prosjekt for et bærekraftig Bergen, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Det nye knutepunktet skal krysse eksisterende veier og gang- og sykkelstier, og under anleggsperioden er det viktig at trafikken avvikles trygt og effektivt. Det vil derfor blant annet bli bygget midlertidig bussterminal, samt gang- og sykkelbro over Birkelandskrysset

- Ved tildelingen av oppdraget har Bybanen Utbygging blant annet lagt vekt på hvordan NCC planlegger å arbeide med helse, miljø og sikkerhet og den kompetansen vi tilbyr prosjektet, sier distriktssjef Henning Simonsen i NCC Construction.

Anleggsområdet blir også Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Prosjektet vil være ferdig november 2015.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, tlf. +47 901 19 363.
Distriktssjef Henning Simonsen, NCC Construction, tlf. +47 916 947 99.
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia