NCC bygger Kunnskapsparken på Finnsnes

Lese original

NCC Construction er tildelt kontrakten for bygging av Kunnskapsparken på Finnsnes i Troms. Byggherre er Finnsnes Eiendomsutvikling AS, og bygget skal blant annet leies ut til Lenvik kommune.

Bygget har en grunnflate på 1600 kvadratmeter, og planlegges oppført i tre etasjer med et totalt areal på ca 5000 kvadratmeter. Leietaker i bygget vil blant annet være Lenvik folkebibliotek, Midt Troms museum, og studiesenteret Finnsnes.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, der NCC Construction AS har ansvaret både for prosjektering og bygging.

- Vi tror at vi som en stor nordisk entreprenør kan benytte kunnskap og erfaring fra en rekke prosjekter inn i også dette prosjektet, sier en glad distriktssjef Tor Nordstrøm.

Arbeidene vil starte 15.04 2012. Frist for ferdigstillelse er 15.06.2013.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Tor Helge Nordstrøm, NCC Construction, tlf. +47 907 80 986

Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 1 800 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia