NCC bygger miljøboliger for rusavhengige

Lese original

Fusdalbråten Botiltak vil bli et botilbud for rusavhengige i Asker kommune. Bygget skal bygges etter passivhus standard og får egen brønnpark.

Fusdalbråten består av to bygninger, hver på to etasjer over bakkeplan. Bygg 1 inneholder administrasjonsavdeling med akutthybler i første etasje og korttidshybler i overetasjen. Bygg 2 inneholder til sammen åtte leiligheter. Totalt bruksareal er 1 620 kvadratmeter.

- Vi er meget fornøyd med å få dette oppdraget, og prosjektet gir ekstra mening å bygge, forteller distriktssjef Gunnar Ulvestad i NCC.

Passivhus

Bygget skal bygges som passivhus og får en egen brønnpark. Det betyr blant annet økte isolasjonstykkelser i gulv og takk og jordvarme til oppvarming, i tillegg til høye krav til tetthet.

- I NCC bygger vi alltid med tanke miljøet, og etter vårt eget konsept «Grønn byggeplass». Når vi blir bedt om å bygge boligene etter passivhus standard kreves det likevel et ekstra fokus. Den oppgaven gleder vi oss til å løse, forteller Ulvestad.

Passivhus og andre miljøsertifiseringer etterspørres i økende grad av både offentlige og private byggherrer. NCC har en rekke bygg under oppføring med høy miljøprofil og flere miljøbygg er overlevert de siste årene. Blant annet ferdigstiller NCC Asker kommunes første passivhus, Borgenbråten omsorgsbygg, i desember.

Bygningsmasse tilpasset bruk

Bygningsmassen er planlagt utført i funkispreget murverk. Materialbruken bærer preg av at det skal tåle hardhendt bruk både utendørs og innendørs. Fasaden, inkludert gjerder, rømningstrapper, uteboder og røykepaviljonger får innslag av trematerialer for å gi boligene ett lettere preg.

Kontrakten med Asker kommune er i totalentreprise og kontraktssummen er i overkant av 29 millioner kroner. Byggestart er i januar 2013, og 13 måneder senere skal bygget stå ferdig.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Gunnar Ulvestad, NCC Construction, tlf. +47 482 46 413 
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia