NCC bygger miljøbygg for Entra Eiendom

Lese original

NCC Construction AS har fått oppdraget med å bygge nytt europeisk hovedkontor for kanadiske Alimentation Couche-Trade, hvor Statoil Fuel & Retail er heleid datterselskap. Det nye hovedkontoret skal ligge i Schweigaardsgate 16 i Oslo. Kontrakten er på MNOK 320.

Statoil Fuel & Retail solgte prosjektet til Entra Eiendom 13. februar i år.

- Vi er stolte og svært glade for den tilliten Statoil Fuel & Retails prosjektorganisasjon har vist oss gjennom planleggingsprosessen, og vi ser frem til å jobbe med en dyktig organisasjon som Entra Eiendom i videreutviklingen av eiendommen, sier avdelingsleder Nils Christensen i NCC Construction.

Kontorbygget vil bli på åtte etasjer, samt to kjelleretasjer. Ved utformingen av bygget er det lagt vekt på å forbedre Teaterplassens kvaliteter, blant annet ved å opprette en passasje gjennom bygget som knytter Teaterplassen sammen med Stasjonsalmenningen.

Samlet areal er ca 15 300 kvm BTA inklusive ca 4 200 kvm BTA parkering. Planlagt innflytting er andre kvartal av 2015.

Miljøkompetanse etterspørres av private og offentlig

Ambisjonen er å oppnå miljøklassifiseringen Breeam ”Excellent”, og det er i tillegg krav om energimerking i klasse B.

- Det passer NCCs kompetanse meget godt. Høye miljøkrav etterspørres i større grad av både private og det offentlige. Særlig ser vi en utvikling der byggets brukere setter høye miljøkrav, fordi det gir en god posisjoneringsmulighet mot flere målgrupper, sier Christensen.

VDC (Virtual Design and Construction) vil være meget sentralt i detaljprosjekteringen, hvor arbeidsmetoden i denne fasen kalles NCC prosjektstudio. Bruk av VDC gir både byggherre, prosjekteringsgruppen, brukerne og entreprenøren en svært god felles forståelse av løsningene som utarbeides. I forprosjekteringen har NCC benyttet interne spesialister på geoteknikk, betongkonstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner, glassfasader og tekniske anlegg.

Fakta om Schweigaardsgate 16:

-       Byggherre er Entra Eiendom AS

-       Arkitekt er LOF Arkitekter AS

-       Leietaker er Statoil Fuel & Retail AS (Alimentation Couche-Tard, Inc.)

-       Utføres i totalentreprise av NCC Construction AS.

Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,3 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner