NCC bygger motorvei på E18 i Vestfold

Lese original

NCC skal bygge ca. 7 km firefelts motorvei fra Gulli til Holmene i Vestfold. Kontraktssummen er på ca. 429 millioner kroner.

Strekningen inngår i den langsiktige planen om firefelts motorvei fra Oslo til Kristiansand, og vil bidra til å ferdigstille firefelts motorvei fra Oslo til Larvik. Prosjektet omfatter 7 km ny motorvei, åtte nye bruer, fire kulverter, samt 1 km fylkesvei og tre planskilte kryss. NCC skal ferdigstille sin del av prosjektet høsten 2014.

- Vi ser veldig frem til å starte på denne jobben. Dette vil forbedre veisikkerheten kraftig og avlaste nærmiljøet. Det blir også spennende å bidra til å gjøre en overbelastet veistrekning mye bedre for de reisende, med tanke på reisetid og kødannelser, forteller distriktssjef Knut Liavaag i NCC.

Delprosjekt
Strekningen fra Gulli til Holmene er en del av hovedprosjektet Gulli - Langåker, som binder Tønsberg og Sandefjord sammen med firefelts motorvei. På strekningen mellom Gulli og Holmene skal NCC bygge motorveiens sydgående veiløp fra grunnen, mens det eksisterende veiløpet skal rehabiliteres og utgjøre to nordgående felt. Arbeidet vil starte i løpet av sommeren og det nyoppkjøpte Vestfold-selskapet, Carl C Fon AS, har vært en viktig bidragsyter for å få til jobben.

- Det er en stor fordel at NCC nå eier Carl C Fon AS. De er kjent i området og har all sin virksomhet i nærheten av prosjektet, noe som vil gi de en viktig rolle under byggingen, forteller Liavaag.

Ordren blir registrert i andre kvartal 2011.

Kontaktperson:
Distriktssjef Knut Liavaag, NCC Construction, tlf. + 47 905 48 705

 

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia