NCC bygger motorvei på Hadeland

Report this content
Lese original

NCC skal bygge firefelts motorvei på en av hovedfartsårene mellom Oppland fylke og Oslo. Strekningen Gran-Jaren på riksveg 4 blir totalt 9,3 km. Kontraktsummen er MNOK 1 116,5.

I tillegg til motorvei skal det også bygges en 1,7 kilometer to-løps tunell, to større planfrie kryss, 11,4 kilometer lokalveier, samt flere konstruksjoner og andre tiltak langs traseen. I tunellen er det påvist alunskifer og kvaliteten på fjellet er dårlig. Prosjektet innebærer også store masseforflytningsarbeider.

- Sammensatte og krevende prosjekter av denne type passer NCCs kompetanse godt, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Samarbeid på tvers av grensene
Prosjektet RV4 Gran-Jaren blir et samarbeidsprosjekt mellom NCC i Norge og Sverige. Ettersom mange infrastrukturprosjekter de siste årene har vokst i størrelse gir det NCC betydelig konkurransekraft å kunne trekke på ressurser fra hele Norden.

- Med over 18.000 ansatte i konsernet gir det oss stor handlefrihet, både ved behov for spesialkompetanse og når store prosjekter skal bemannes. Det er en av faktorene som gjør det mulig for NCC å gå etter de største og mest kompliserte infrastrukturprosjektene i Norge, sier Tjomsland.

Strenge miljøkrav
I forbindelse med de utfordrende grunnforholdene, med blant annet forekomster av alunskifer, vil det bli iverksatt strenge og omfattende miljøtiltak. Anleggsområdet blir også Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

- Gjennom store og små miljøtiltak bidrar vi til en bærekraftig bygg- og anleggsbransje, sier Kvalitet og miljøsjef dr. ing. Sigrid Strand-Hansen i NCC Construction.

Prosjektet vil være ferdig 16. desember 2016.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, tlf. + 47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner