NCC bygger ny ingeniørhøgskole på Værste i Fredrikstad

NCC Construction AS har undertegnet kontrakt med byutviklingsselskapet Værste AS til en verdi av kr 121,6 millioner. Kontrakten gjelder bygging av nye lokaler for Høgskolen i Østfold, Avd. for ingeniørfag, som skal flyttes fra Sarpsborg til Fredrikstad. Dette er den femte skolen NCC bygger i Østfold i løpet av få år.

Høgskolen i Østfold, Avd. for ingeniørfag vil bli samlokalisert med Avd. for helse- og sosialfag og Bioingeniørutdanningen som fra tidligere er godt etablert i den nye bydelen ”Værste” i Fredrikstad. 1800 høgskolestudenter og 150 ansatte ved HiØ vil her bli del av et voksende kunnskapsmiljø sammen med bl.a. Østfoldforskning og fylkets største rådgivende ingeniørvirksomhet Cowi AS.
Kontrakten gjennomføres i totalentreprise. Byggetiden er 17 måneder med byggestart medio april.

Nybygget oppføres inne i den gamle ”Smia”, et stort og karakteristisk industribygg med en fri høyde under himlingen på nesten 20 meter. Den gamle ”Smia” inneholdt tidligere de største stålpressene i Skandinavia og spilte en sentral rolle i driften av Fredrikstad mek. Verksted som en gang var det største skipsverftet i Norge. ”Smia” er bevaringsverdig og vil bli totalrestaurert av NCC som ledd i kontrakts-arbeidet. Inne i skallet av dette gamle industribygget skal det oppføres et helt nytt bygg på ca. 6700 kvm. En gangbro vil knytte nybygget sammen med eksisterende høgskolelokaler.

Det nye lokalene til Avd. for ingeniørfag vil totalt bli på 7181 kvm inklusive noe rehabilitering i eksisterende høgskolelokaler, og skal inneholde: 1. etasje: Verkstedarealer og laboratorier for byggeteknikk, elektronikk og industridesign. 2. etasje: Undervisning for industri og maskinteknikk samt kontorer og grupperom. 3 etasje: Laboratorier for kjemi, kontorer og grupperom. 4. etasje: Undervisning og kontorer. Herfra vil det bli bro over til dagens høgskolelokaler. 5. etasje: Undervisning og tekniske arealer.


For ytterligere informasjon kontakt:
Svend–Harald Maalen, distriktssjef NCC Construction AS, Bygg Sarpsborg, tlf. +47 995 92 508
Cecilie Martinsen, dir. for Forretningsutvikling & Kommunikasjon, tlf. +47 982 65 683

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner