NCC bygger nye boliger i Bergen

NCC Construction AS bygger 58 nye leiligheter i C Sundtsgate 57 i Bergen sentrum. Arbeidet, som utføres for Nordnes Brygge AS, skal være ferdig i september 2005. Kontrakten har en verdi av 66,3 millioner kroner.

Avtalen er en totalentreprise og omfatter total rehabilitering av fem etasjer på totalt 6.300 m2. Byggetiden er beregnet til 15 måneder med byggestart i begynnelsen av juni 2004. ”Ett av våre satsningsområder er å bygge sentrumsnære boliger. Derfor passer dette prosjektet oss godt”, sier distriktssjef Trygve Mo. Dette er det tredje boligprosjektet i Bergen sentrum som NCC setter i gang i løpet av det siste halve året. Prosjektet har fått navnet Nordnes Brygge, og grenser til Vågen i Bergen. Det vil fremstå som et nybygg i moderne stil, med store terrasser som kan glasses inn med skyveglass. Både tekniske anlegg og materialbruken generelt er av svært høy kvalitet. Leilighetsstørrelsene varierer fra 2-roms på 47 m2 til 5- roms på 173 m2, og vel halvparten av dem er solgt. For ytterligere informasjon kontakt: Trygve Mo, Distriktssjef Region Nord/Vest Bygg, Bergen, tlf. + 47 918 37 413 Øyvind Kvaal, Sjef for Kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. + 47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker