NCC bygger nye boliger på Voss

NCC Construction AS bygger 18 nye leiligheter i Ringheimsveien i sentrum av Voss. Arbeidet, som utføres for Vossevangen Gartneri AS, skal være ferdig i løpet av juni 2005. Kontrakten har en verdi av 23,3 millioner kroner.

Avtalen er en totalentreprise og omfatter et nybygg på totalt 2.730 m2. Byggetiden er beregnet til 14 måneder med byggestart primo mai 2004. ”Dette boligprosjektet har vi utviklet sammen med byggherren, og det er med stor glede vi nå kan konstatere at prosjektet skal starte”, sier distriktssjef Trygve Mo. Boligprosjektet har fått navnet Olavspark, og skal ligge på den gamle gartneritomten i Voss sentrum. Boligblokken får 3 leilighetsetasjer med underliggende parkeringskjeller, og vil fremstå som et nybygg av høy kvalitet. Målgruppen er boligkjøpere generelt, og av 18 leiligheter er 10 solgt. For ytterligere informasjon kontakt: Trygve Mo, Distriktssjef Region Nord/Vest Bygg, Bergen, tlf. + 47 918 37 413 Øyvind Kvaal, Sjef for Kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. + 47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker