NCC bygger nye Borgarting Lagmannsrett i Oslo

NCC Construction AS har inngått en avtale med Entra Eiendom om nybygg og rehabilitering av Keysersgt. 13 og Munchsgt. 4 for Borgarting Lagmannsrett i Oslo. Arbeidet skal være avsluttet innen utgangen av 2004. Kontrakten har en verdi av 123 millioner kroner.

- Siden markedet for bygging av nye kontorer og næringsbygg i Oslo nå er usedvanlig dødt, er det svært tilfredsstillende at vi har vunnet en av de få kontraktene som er ute. Det viser at vi er konkurransedyktige, sier distriktssjef for Næring, Jørgen Evensen i Region Oslo Bygg. Arbeidet består i riving av eksisterende bygg, bygging av 8.000 kvm nye lokaler og rehabilitering av 3.000 kvm. Lokalene skal romme kontorer og rettssaler. Borgarting Lagmannsrett ligger i det såkalte Munch-kvartalet ved Pilestredet i Oslo sentrum. Jobben utgjør en totalentreprise med incitament. Prosjektering og planlegging starter umiddelbart, med sikte på byggestart til høsten. For ytterligere informasjon kontakt: Jørgen Evensen, distriktssjef: + 47 906 09 310 Øyvind Kvaal, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt: +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker