NCC bygger om rundkjøring på E39 i Bergen

NCC Construction AS har inngått kontrakt med Statens Vegvesen til en verdi av 61,8 millioner kr for ombygging av eksisterende rundkjøring ved Fjøsangerveien/Minde Allé i Bergen

Arbeidet starter i september og skal avsluttes innen april 2008. Anleggsområdet er lokalisert fire kilometer sør for Bergen sentrum på E39. Dagens rundkjøring skal erstattes av en ca. 50 m lang betongkulvert, hvor to gjennomgående felt skal ledes gjennom denne (et felt i hver retning). På toppen av kulverten skal det bygges en rundkjøring som stort sett ivaretar dagens kjøremønster. Det skal også etableres ny gang- og sykkelvei mellom Minde Allé og frem til nordenden av Kristianborgvannet. Kontaktpersoner: Henning Simonsen, distriktssjef, Region Anlegg Vest, tlf +47 91694799 Øyvind Kvaal, dir. kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf +47 900 76910

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner