NCC bygger om Sagnfossen kraftverk

Hedmark Energi Kraft AS har tildelt NCC Construction AS oppdraget med ombygging av Sagnfossen kraftverk i Trysil. Kontrakten har en verdi på NOK 27,9 millioner.

Oppdraget består i hovedsak av grunn- og betongarbeider i forbindelse med bygging av ny kraftstasjon, heving av vannstand ovenfor kraftverket og senking av vannstand nedenfor. Hovedelementene i jobben består av: - Sprenging for og utstøping av nye vanger for nytt innløp til ny kraftstasjon - Ombygging av eksisterende kraftstasjon - Utvidelse av avløpskanal - Forsterkning av damkonstruksjonene med fjellbolter - Bygging av pilarer for nye klappeluker - Ombygging av eksisterende tømmerløp - Bygging av ny fiskepassasje og utbedring av eksisterende fisketrapp Arbeidene starter i juli 2003, og skal være avsluttet innen oktober 2004. For ytterligere informasjon kontakt: • Ulf Myhra, prosjektleder Anlegg Øst: + 47 22 98 67 68 eller + 47 913 21 682 • Håkon Tjomsland, distriktssjef Anlegg Øst: + 47 22 98 67 85 eller + 47 901 19 363 • Øyvind Kvaal, sjef for informasjon og samfunnskontakt: + 47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker