NCC bygger på Mysen videregående skole

NCC Construction Norge skal bygge et tilbygg på Mysen videregående skole, på oppdrag av Østfold fylkeskommune. Kontrakten har en verdi på ca. 35 millioner kroner.

Nybygget koples til den nåværende skolen, og skal inneholde arealer for studieretningene medier og kommunikasjon og restaurant og matfag. I tillegg skal det bygges ny kantine og vrimlearealer. Bygget blir oppført med betong bærekonstruksjon, tegl og platefasade. Det nye bygget er på 4300 m2.

- Vi har bygd en rekke undervisningsbygg i Østfold, blant annet ble vi tidligere i år ferdig med ny ingeniørhøgskole i Fredrikstad. Vi er godt i gang med Science Center Østfold, og nå gleder vi oss til å sette i gang med tilbygget på Mysen videregående skole, sier distriktssjef Svend–Harald Maalen i NCC Construction.

NCC har tidligere gjennomført rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i 2002. Byggearbeidene starter umiddelbart og skolen skal stå ferdig 1. august 2011.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Svend–Harald Maalen, Distriktskontor Bygg Sarpsborg, tlf. +47 995 92 508.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, tlf. + 47 924 55 663, e-post: cato.mork@ncc.no.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2009 hadde NCC i Norge en omsetning på 4,9 milliarder kroner og rundt 1 800 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia