NCC bygger Ringeriksbadet

NCC Construction AS bygger Ringeriksbadet på Helgelandsmoen. Arbeidet utføres i totalentreprise for Ringeriksbadet AS og omfatter prosjektering og bygging av totalt ca 4.000 m2 badeanlegg. Kontraktssummen er kr 74,5 mill ekskl. mva.

Ringeriksbadet AS eies med 52 prosent av Ringerike kommune og Hole kommune. Resterende 48 prosent eies av Helgelandsmoen Næringspark AS.

Hovedbassenget er 25m x 15m. I tillegg inneholder badeanlegget et terapibasseng og et barnebasseng samt nødvendige garderober og andre fellesrom. 100 parkeringsplasser og øvrige utomhusarealer skal også opparbeides.

Prosjektet starter i januar / februar 2009 og skal være klart for åpning i oktober 2010.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner