NCC bygger skole på Brøttum for MNOK 138

Lese original

NCC Construction har inngått kontrakt med Ringsaker kommune om bygging av Brøttum barne- og ungdomsskole. Oppdraget består av riving, nybygg og rehabilitering. Kontrakten er på MNOK 138, eksklusiv mva.

Arbeidet er delt opp i tre byggetrinn, og byggetrinn 1 starter i juni i år. Frem til desember neste år skal eksisterende barneskole bli revet, og en ny barneskole og flerbrukshall skal bygges i tilknytning til eksisterende ungdomsskole.

Byggetrinn 2 inkluderer rehabilitering av ungdomsskolen, med oppstart i januar 2014. Dette arbeidet avsluttes i juli 2014. Byggetrinn 3 starter senest april 2014, og inkluderer riving av administrasjonsbygg og ferdigstillelse av uteområder. Byggetrinn 3 avsluttes i august 2014.

I tilknytning til det nye skoleanlegget vil det bli etablert en brønnpark for uttak av energi. Denne vil bestå av ca. 20 borehull.

- Dette er en krevende og spennende jobb som passer svært godt for NCC Construction. Blant annet har kommunen stilt høye krav til tekniske anlegg og grunnforholdene er utfordrende. I tillegg skal byggeprosessen foregå parallelt med daglig skoledrift. Dette setter høy krav til oss som entreprenør på en rekke områder, sier distriktssjef Thomas Rostøl i NCC Construction, som ser frem til å samarbeide nært med Ringsaker kommune de neste to årene.

Fra 1. januar 2012 er alle nye byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Thomas Rostøl, NCC Construction, tlf. 482 01 142
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia