NCC bygger Strinda videregående skole

Lese original

NCC Construction Norge har inngått en intensjonsavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune om å bygge nye Strinda videregående skole i Trondheim. Forventet kontraktsverdi er ca. 215 millioner kroner.   

- Byggingen av nye Strinda videregående skole passer oss godt i forhold til kompetanse og kapasitet. Blant annet kan vi dra erfaring fra de nye skolene vi er i gang med å bygge i Verdal, sier distriktssjef Asbjørn Løksa, NCC Construction, bygg i Trondheim.

Prosjektet er vunnet i en designkonkurranse med vekt på myke faktorer som arkitektur, pedagogikk, helse-miljø-sikkerhet, fremdrift og organisering, i tillegg til pris. LINK ARKITEKTUR har tegnet prosjektet. Sør-Trøndelag fylkeskommune og NCC skal nå sammen utvikle prosjektet frem til byggestart i juni 2011. Skolen skal stå ferdig til skolestart i august 2013. Strinda videregående skole vil ha plass til nesten 1300 elever og 200 ansatte, og omfatter ca 17 000 m2, hvorav 15 000 m2 nybygg.

Ordren forventes registrert i 2. kvartal 2011. 

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Asbjørn Løksa, NCC Construction Trondheim, tlf. +47 916 60 750.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, NCC Construction, tlf. +47 924 55 663.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2009 hadde NCC i Norge en omsetning på 4,9 milliarder kroner og rundt 1 800 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker