NCC bygger sykehjem i Horten for mer enn 125 mill. kroner

NCC har fått i oppdrag å bygge to nye sykehjem i Horten. Totalentreprise-kontraktene har en total verdi på 126 MNOK.

NCC skriver i disse dager kontrakt på bygging av Indre Havn og Gannestad sykehjem i Horten. Kontraktssummene er henholdsvis 73 og 53 millioner kr. Planlagt fysisk byggestart for begge prosjektene er i februar 2003 og med beregnet ferdigstillelse sommeren 2004. Totalt vil det på det meste være engasjert ca. 110 personer i byggingen av de to sykehjemmene. Indre Havn sykehjem og Gannestad sykehjem blir på henholdsvis 5.500 kvm og 3.300 kvm, og vil gi totalt nye 112 sykehjemsplasser innen Hortens grenser. -Vi er glade for å ha vunnet disse funksjonsentreprisene, som vi tror blir konkurranseformen på mange oppdrag i fremtiden, sier distriktssjef Even Landsem. NCC sammen med våre rådgivere ønsker å være best når det gjelder å løse oppgaver i samspill med våre kunder, og dette er kontrakter som styrker våre muligheter til å oppnå dette. I tillegg til de to nye kontraktene i Horten er NCC også i gang med et tilsvarende oppdrag i Holmestrand, hvor selskapet i august startet byggingen av det nye Rove Gård sykehjem. Denne kontrakten har en total verdi på 75 millioner kr. - Beregnet ferdigstillelse for sykehjemsprosjektet i Holmestrand er senhøstes 2003, sier Even Landsem i en kommentar. For ytterligere informasjon: Prosjektleder Tor Kleiven, tlf 33 00 37 09 / 992 77 088 Distriktssjef Even Landsem, tlf 33 00 37 01 / 950 44 251 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker